GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG


XÃ HƯNG BÌNH(ĐĂKR’LẤP) PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN SONG SONG HAI NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Thứ hai - 18/11/2019 16:34
Trong những năm qua nhờ huy động mọi nguồn lực thực hiện từng tiêu chí theo lộ trình, đến nay xã Hưng Bình huyện Đăkr’lấp đã hoàn thành 09/19 tiêu chí.

Trong những năm qua nhờ huy động mọi nguồn lực thực hiện từng tiêu chí theo lộ trình, đến nay xã Hưng Bình huyện Đăkr’lấp đã hoàn thành 09/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại xã phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, hiện nay địa phương đang còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Hai nhiệm vụ song song mà địa phương đang hướng đến là giữ vững những tiêu chí đã đạt và thực hiện thành công những tiêu chí chưa đạt.

Từ khi triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay, xã  Hưng Bình đã thực hiện Chương trình dựa trên những thành quả sẵn có của địa phương, đồng thời huy động nội lực trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, tập trung phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất như đường giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư…được đầu tư xây dựng ngày càng được hoàn thiện và hiện đại đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; Kinh tế ngày càng phát triển; văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị xã hội được giữ vững. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều hiệu quả, người dân ngày càng có ý thức trong việc đóng góp xây dựng địa phương. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng triển khai, xác định đây là điều kiện cần thiết nhất làm động lực để thực hiện các tiêu chí khác.  Qua hơn 08 năm thực hiện Chương trình, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 11.2019, xã đã hoàn thành được 9/19 tiêu chí trên tổng số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng an ninh. Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua chính quyền và nhân dân xã Hưng Bình đã thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, coi đây là nguồn lực quan trọng và trực tiếp để giải quyết tiêu chí về thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo. Với chủ trương này, xã đã tích cực phối hợp với ngành chức năng tập huấn khoa học kỹ thuật, qua đó giúp bà con chủ động áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 trên địa bàn xã năm 2018 đạt trên  37 triệu đồng/người/năm. Hiện tại xã có 01 trung tâm trao đổi hàng hóa sinh hoạt cho người dân tại thôn 2 phục vụ nhân dân trao đổi thực phẩm hàng ngày, ngoài ra xã còn có 02 đại lý phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đã quy hoạch vị trí xây dựng chợ mới với diện tích 8,8 ha tại thôn 2 khu trung tâm xã. Công tác kiểm tra các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại các chợ được thực hiện thường xuyên đảm bảo hàng hóa kinh doanh tại các chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Các điểm kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến giao thông. Được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự nỗ lực của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Hưng Bình là 92 hộ, chiếm 9,62 %. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã tính đến 3/5/2019  đạt 88,1 % với tổng số là 3792/4307 người. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 theo quy định. Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các tiêu chí quốc phòng. Xã Hưng Bình đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tỷ lệ thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự có 8/8 thôn, bon, đạt 100%. Công an xã năm 2018 đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Nhìn chung từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong quá trình thực hiện, địa phương cũng gặp một số khó khăn như: Do mức sống còn chênh lệch và ý thức của một số người dân còn tư tưởng một cảnh hai quê cho nên còn hạn chế nên quá trình vận động xây dựng nông thôn mới tại một số thôn còn gặp nhiều khó khăn. Các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi mới chủ yếu mang tính tự phát chưa có hiệu quả cao, sản xuất chưa mang tính quy mô, thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn còn gặp nhiều vướng mắc về nguồn vốn, việc huy động vốn trong nhân dân gặp nhiều khó khăn nhất là đối với các tuyến đường liên thôn vì đóng góp của người dân phụ thuộc vào thu nhập giá cả bấp bênh. Nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ được những lợi ích khi tham gia BHYT nên tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT chưa cao. Xã  Hưng Bình từ cơ cấu kinh tế với nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn đã từng bước phát triển, trong đó sự ra đời của các dự án đầu tư trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn. Công tác vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đối với ban phát triển thôn, bon đặc biệt là các thôn xã trung tâm, dân cư thưa thớt, diện tích rộng, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến công tác quản lý. Các cán bộ phụ trách chuyên môn trẻ, năng động, sáng tạo. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn còn một số hạn chế nhất định. Ngoài ra, việc giữ vững những tiêu chí đã đạt cũng được địa phương quan tâm.

Trong thời gian tới, địa phương từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Hưng Bình về đích xây dựng nông thôn mới, đạt 10 tiêu chí tiêu chí còn lại gồm Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Hình thức tổ chức sản xuất, Môi trường, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Nâng số tiêu chí của xã lên thành 19/19 tiêu chí để hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Các tiêu chí xã đã đạt chủ yếu do nội lực của xã, nguồn vốn xây dựng chủ yếu từ các nguồn của ngân sách Trung ương.  Để đảm bảo xã Hưng Bình đạt chuân xã nông thôn mới về đích năm 2019 theo lộ trình UBND xã Hưng Bình cũng đã đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tiêu chí cần đạt: Như Giao thông, Truờng Học, Điện, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Hi vọng, với sự hỗ trợ từ cấp trên, cộng với sự đồng sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, xã Hưng Bình sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Theo đánh giá từ ông Phan Văn Sinh- Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông, việc xây dựng NTM trên địa bàn xã Hưng Bình hiện còn gặp nhiều khó khăn. Để đạt được mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020, địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện chương trình NTM. Để làm được điều đó, ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình NTM xã cần có hướng phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phấn đầu đưa xã đạt chuẩn theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Để hoàn thành được những tiêu chí NTM là một việc làm rất khó khăn. Đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bằng nhiều việc làm thiết thực, cộng với những cố gắng không ngừng nghỉ. Hi vọng, xã Hưng Bình sẽ đạt được hai mục tiêu song song đó là giữ vững những tiêu chí đạt đạt và hoàn thành những tiêu chí chưa đạt đưa địa phương trở thành xã NTM trong năm 2020./.

                                                                             Tác giả: Ngô Thị Tấm       

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn