Bà con nông dân bọc túi cho trái xoài để tránh bị sâu bệnh tấn công

Để được cấp giấy chứng nhận VietGap cho cây ăn quả, ngành nông nghiệp huyện Cư Jút đã hướng dẫn bà con nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình thực hành nông nghiệp tốt.

 Bà con nông dân phải tuân thủ quy trình sản xuất để cho ra sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng

 

 

Ngành cũng triển khai tập huấn kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn, tổ chức sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, điều kiện sản xuất từ khi trồng, chăm sóc, đến chế biến và đóng gói sản phẩm…, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nguồn :http://www.truyenhinhdaknong.vn