GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đắk Glong tạo nền tảng phát triển trong giai đoạn mới

Thứ năm - 03/12/2020 10:19

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai các nghị quyết, kế hoạch mới của Đảng và Nhà nước giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Đắk Glong đang tập trung đánh giá những mặt đạt được và chưa được để quyết tâm triển khai hiệu quả nhất các giải pháp đã đề ra.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Theo UBND huyện Đắk Glong, trong số 18 chỉ tiêu đề ra của năm 2020, địa phương đã triển khai thực hiện đạt và vượt được 15 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Mô hình trồng xen canh cà phê với cây có múi ở xã Quảng Sơn đang giúp mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân

Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành kinh tế của huyện đang có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 69,47%; công nghiệp-xây dựng chiếm 14,19%; thương mại-dịch vụ chiếm 16,34%. Ngành Nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Trong năm 2020, tổng diện tích gieo trồng của toàn huyện thực hiện được 29.466 ha, đạt 100,08% kế hoạch. Diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả được ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 1.650 ha, chiếm 7,5%. Diện tích sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng 4C, UTZ, Fair trade khoảng 878 ha, với trên 270 hộ nông dân tham gia ở các xã Quảng Sơn, Đắk Ha, Quảng Khê. Diện tích hồ tiêu, cây ăn quả các loại ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt khoảng 182,5 ha…

Địa phương đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế cho người dân ở các xã với tổng kinh phí là hơn 9,4 tỷ đồng…

Hoạt động chăn nuôi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có tổng đàn gia súc, gia cầm là trên 208.239 con, đạt 113,1% kế hoạch. Diện tích các ao, hồ của người dân và lòng hồ thủy điện được tận dụng để nuôi trồng thủy sản, với 203 ha…

Ở lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, trong năm cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Địa phương đã tập trung thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, tăng cường hỗ trợ các xã trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đạt được 87 tiêu chí, đạt 106,6% kế hoạch. Bình quân mỗi xã đạt 12,4 tiêu chí. Huyện cũng đang đề nghị tỉnh xét công nhận xã Quảng Khê đạt nông thôn mới trong năm 2020…

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm mạnh, với 13,8%, đạt chỉ tiêu tỉnh giao và vượt chỉ tiêu huyện giao. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6%. Đây được xem là bước khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 đã đề ra…

Lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng UBND huyện Đắk Glong vẫn thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong năm qua và xác định rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục cho năm tới.

Cụ thể, trong 18 chỉ tiêu đề ra, địa phương vẫn còn 3 tiêu chí chính và 6 tiêu chí thành phần trong các nhóm chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch. Trong đó, tổng giá trị sản xuất và bán lẻ hàng hóa giảm gần 7%. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, kéo theo giá trị sản xuất, kinh doanh của toàn xã hội giảm mạnh. Từ đó làm giảm sút các chỉ tiêu kinh tế của huyện trong năm… Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2021, huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ.

Trong đó, địa phương vẫn lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển cho toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể huyện sẽ tập trung thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác được địa phương ưu tiên, tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Trong chăn nuôi, huyện sẽ tập trung mở rộng hình thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh sẽ được tăng cường, giúp giảm thiểu các nguy cơ bùng phát và lây lan cho đàn gia súc, gia cầm.

Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, địa phương chú trọng phát triển các giống có giá trị kinh tế cao, giúp cải thiện thu nhập tốt nhất cho người dân. Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình sản xuất công nghiệp, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, chế biến nông lâm thủy sản và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Để tạo nền tảng cho phát triển sản xuất, huyện sẽ tích cực nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trong đó, sẽ tập trung bố trí vốn giải quyết nợ đọng công trình, dự án hoàn thành trong năm 2020; đồng thời, khởi công mới những công trình có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các nguồn lực xã hội sẽ được huy động, thực hiện lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển, nhất là trong xây dựng nông thôn mới…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Đắk Glong đang phấn đấu thực hiện các giải pháp đề ra với quyết tâm cao nhất, cách làm đồng bộ và hiệu quả nhất, góp phần tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn