Sầu riêng được nhiều nông dân tại Đắk Nông trồng với diện tích khoảng 2.537 ha
 

Để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nhiều nông dân đã trồng bơ, sầu riêng xen cà phê. Thực tế, cây ăn trái đã khẳng định được vị thế trong cơ cấu cây trồng của tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển cây ăn trái thời gian qua còn mang tính tự phát, thiếu tập trung; việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết trong sản xuất của người dân còn hạn chế. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con nông dân không phát triển diện tích cây ăn trái ồ ạt, phá vỡ quy hoạch và để tránh những cuộc “giải cứu” trái cây có thể xảy ra./.

Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn