Thành phố Gia Nghĩa nhìn từ trên cao
 

Kết thúc năm 2019, Gia Nghĩa là địa phương có những kết quả đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra từ đầu năm 2019. Cụ thểcó 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 883 tỷ đồng; xã Đắk R’moan và Quảng Thành đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Gia Nghĩa đã xóa xong tỷ lệ hộ nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; giáo dục – đào tạo ngày càng phát triển, tăng về quy mô và chất lượng…

 

Một góc của thành phố Gia Nghĩa
 

Kết thúc năm 2019, mặc dù còn gặp những khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, Đắk Nông đã đạt được những kết quả quan trọng. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 7,83%, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, 5 nhóm chỉ tiêu vượt và 9 nhóm chỉ tiêu đạt Nghị quyết. Nổi bật, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.600 tỷ đồng; lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 18.290 người; đào tạo nghề cho 3.960 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung đạt 2,99%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 6,97%….

Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Năm 2019, Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn do giá nông sản chủ lực ở mức thấp, dự báo xu hướng tiếp tục giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, tăng trưởng kinh tế và các vấn đề về an sinh, xã hội của tỉnh. Nhà máy nhôm chậm tiến độ, hoạt động của các cụm công nghiệp không có nhiều biến chuyển. Tuy nhiên, trên cơ sở những lợi thế về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, Đắk Nông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lợi thế tiềm năng.

Núi lửa Krông Nô, điểm du lịch hấp dẫn tại Đắk Nông
 
 
Tà Đùng trong sương sớm
 

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Theo đó, Đắk Nông tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, Đắk Nông phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,91%
 
Năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 2.700 tỷ đồng
 

Trong năm 2020, Đắk Nông phấn đấu tổng giá trị gia tăng đạt 22.308 tỷ đồng; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 17,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP bình quân đầu ng­ười đạt 51,26 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 2.700 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. Phấn đấu xây dựng thêm 4 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên./.

Nguồn:http://www.truyenhinhdaknong.vn