Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị – xã hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ. Tính đến nay, tổng nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 2.600 tỷ đồng, nợ quá hạn còn 0,2% tổng dư nợ, với gần 70.000 hộ gia đình được vay vốn. So với cuối năm 2014, con số cho vay tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 11.860 hộ vay và nợ quá hạn giảm 0,67%. Trong giai đoạn 2014-2019, nguồn ngân sách của tỉnh và các huyện trích ra ủy thác cho NHCSXH tỉnh cho vay là hơn 76 tỷ đồng. Thông qua chương trình tín dụng CSXH, người dân trên địa bàn có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ, xây dựng nhà ở ổn định, cải thiện đời sống người dân. Kết quả đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2-3%. Với việc thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách được đảm bảo về cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực thực hiện. Quy trình, thủ tục đơn giản, không phải thế chấp; lãi suất ưu đãi. Hình thức nhận tiền vay, trả nợ trả lãi tại điểm giao dịch xã đã giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ tài chính, tín dụng chính thức, trực tiếp, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; giảm chi phí và từng bước cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng thuận tiện cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 14 tập thể và 8 cá nhân
 
Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc triển khai chính sách tín dụng. Với số dư nợ tăng cao, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tác động đến mọi mặt của các đối tượng được thụ hưởng, góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội, trật tự an toàn xã hội được duy trì; quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với chính sách của Đảng và Nhà nước được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo các sở, ngành quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 40 và các văn bản liên quan của tỉnh. Nắm chắc nội dung, phương thức cần thực hiện, triển khai tại địa phương kịp thời, đưa nội dung của Chỉ thị thành nội dung trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến công tác bình xét, cho vay đúng đối tượng, giám sát quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn vốn, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu kết luận hội nghị
Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn