GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đắk Song thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

Thứ năm - 17/03/2022 16:06

Vào năm 2015, toàn huyện Đắk Song có 2.806 hộ nghèo, chiếm 15% tổng dân số. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,11%. Để giúp các hộ dân còn khó khăn vươn lên thoát nghèo, huyện Đắk Song thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Địa phương thực hiện rà soát, nắm bắt thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo. Với phương châm giúp hộ nghèo chiếc cần câu, các giải pháp hỗ trợ được triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo. Trong đó, chú trọng thực hiện nhiều các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiếp cận các dịch vụ cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động… Đến năm 2021, toàn huyện còn 703 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,28%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có 210 hộ, chiếm tỷ lệ 11,06%.

Toàn huyện đã có 186 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 10,6 tỷ đồng
Ðồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nỗ lực, đưa cây trồng mới vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo
Lồng ghép các nguồn vốn khác nhau giúp hộ nghèo xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả
Vốn chính sách xã hội cho hộ nghèo phát huy được hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập
Thực hiện có hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển cây cà phê, lúa nước, khoai lang cho người dân các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới…
Huyện huy động từ Nhân dân trên 7,2 tỷ đồng để xây dựng 204 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ công cụ sản xuất cho 48 hộ nghèo

Nguồn:  https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/dak-song-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-giam-ngheo-9822.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn