GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT BƯỚC TIẾN MỚI QUA MỘT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Thứ tư - 22/07/2020 09:33

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 ở huyện Cư Jút gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế và điều kiện tự nhiên không thực sự được thuận lợi. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong huyện, Đảng bộ huyện  đã đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả cao so với kế hoạch.

Bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, bên cạnh những thuận lợi, huyện Cư Jút đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 nghị quyết,  20 chương trình, 20 kết luận và 3 quy chế để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Sau khi ban hành, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, hằng năm, huyện cũng xác định và lựa chọn chủ đề từng năm để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đề ra.

Một góc đô thị Cưjut hôm nay

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Trong 5 năm qua , Đảng bộ huyện Cư jút đã tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra. Trong bức tranh phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cư jút 5 năm qua, có thể thấy rõ thành tựu về phát triển kinh tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt  trên 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ trọng CN-TTCN-XD chiếm 40%, TMDV 35%, nông nghiệp chiếm 25%. 

Năng lượng tái tạo được huyện Cưjut chú trọng phát triển

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 8.624 tỷ đồng , vượt 18% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra . Tổng nguồn vốn xã hội huy động cho nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện đạt trên 766 tỷ đồng. Thu ngân sách  bình quân hàng năm tăng khoảng 12,3 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43,1 triệu đồng, tăng  gấp 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 4,02% giảm 8,34% so với năm 2016. Tổng sản lượng lương thực trên 114 ngàn tấn; Hệ số sử dụng đất của huyện đạt 1,46 lần.

Cư Jút là địa phương có diện tích đậu nành lớn nhất tỉnh Đăk Nông

Nét nổi bật nhất trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế của huyện Cư jút trong nhiệm kỳ vừa qua là chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Bằng sự chỉ đạo triển khai tích cực, quyết liệt với nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo… đến nay, huyện Cư Jút đã trở thành điểm sáng  về xây dựng NTM và phát triển đô thi của Tỉnh.  Trong giai đoạn 2016-2020 toàn huyện đã huy động được gần 250 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM; trong đó nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp gần 44 tỷ đồng,  còn lại ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Đến nay, khu vực trung tâm xã Nam Dong đã được công nhận đô thị loại 5; thị trấn Ea T’ling đủ điều kiện công nhận đô thị loại 4. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay bình quân mỗi xã đạt 15,3 tiêu chí, tăng 11,6 tiêu chí so với năm 2015; toàn huyện có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 02 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 6/7 xã.

  Xác định rõ mục tiêu ổn định để phát triển, trong  nhiệm kỳ qua, bên cạnh việc phát triển kinh tế- xã hội, huyện Cư Jút luôn đặc biệt chú trọng đến công tác Quốc phòng – An ninh.  Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở  còn triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua công tác vận động quần chúng đã góp phần cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc trong huyện chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; không nghe, không tin theo lời xúi dục của kẻ xấu đi biểu tình, vượt biên trái phép. Nhờ vậy đồng bào các dân tộc trong huyện ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015- 2020, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ huyện Cư Jút đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điển hình là huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giảm bộ máy, biên chế”. Qua đó, đã đánh giá, rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp bộ máy đảm bảo hợp lý, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Hiện toàn huyện có 48 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ và 207 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ đã kết nạp được  605 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.126 đồng chí,… Ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Cư Jút đã nỗ lực phấn đấu đạt được;  giai đoạn 2015-2020 huyện  Cư Jút tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất, cùng nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành. Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân huyện trên địa bàn huyện Cư Jút, từ đó phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng huyện Cư Jút trở thành  địa phương vững  về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN của tỉnh Đăk Nông. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Bốn, CT UBND tỉnh Đăk Nông trao tặng Huân chương lao động hạng nhất cho cán bộ và nhân dân huyện Cư jút.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cư Jút viết tiếp trang sử vẻ vang truyền thống hào hùng của quê hương. Rồi đây, trên bức tranh toàn cảnh của huyện Cư jút, đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Đăk Nông sẽ có thêm nhiều điểm sáng về “Nông thôn mới kiểu mẫu”;  “đô thị văn minh”./. 

Tác giả: Hưu Phương

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn