Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yến Nhi, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức hiện đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu cấp đông các loại nông sản tươi phục vụ xuất khẩu. Vào mùa sầu riêng, mỗi tháng công ty thực hiện cấp đông khoảng 60-80 tấn sầu riêng múi, không chỉ tạo công ăn việc làm cho 65 lao động tại địa phương mà còn góp phần tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Trước đây, Công ty đầu tư kho lạnh để chế biến chanh dây, mãng cầu gai. Tuy nhiên, 3 năm nay, nhận thấy Đắk Nông phát triển mạnh về cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng nên Công ty đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng hệ thống các kho cấp đông tại chỗ cho sản phẩm này. Sau vụ sầu riêng, Công ty tiếp tục trở lại chế biến sản phẩm chanh dây, phục vụ thị trường. Sản phẩm được chế biến, cấp đông khi xuất khẩu sẽ mang lại giá trị lớn hơn thông thường khoảng gấp 2 lần.

Việc đầu tư hệ thống cấp đông đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm sầu riêng

Trong 5 năm qua, giá trị công nghiệp chế biến nông, lâm sản của tỉnh đã có bước phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện có 26 kho đông lạnh với công suất 3.000 tấn phục vụ việc sơ chế, cấp đông sản phẩm để xuất khẩu. Thông qua các đề án thuộc Chương trình khuyến công, năm 2021, Sở Công thương sẽ triển khai thực hiện 10 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản. Tỉnh Đắk Nông phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 14,52%/năm.

 

Đắk Nông phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 14,52%/năm

 

 
Các doanh nghiệp đang từng bước đổi mới công nghệ trong khai thác, bảo quản và chế biến
 

Trong kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ trong khai thác, bảo quản và chế biến; khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư liên kết sản xuất với người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ, ổn định và bền vững.

Nguồn: https://truyenhinhdaknong.vn/tin-tuc/day-manh-phat-trien-cong-nghiep-che-bien-nong-san-8900.html