GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống: Đắk Mil thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xóa nghèo bền vững

Thứ tư - 25/12/2019 14:25
Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XIV, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đắk Mil còn 2,29% giảm 5,07% so với đầu nhiệm kỳ.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XIV, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đắk Mil còn 2,29% giảm 5,07% so với đầu nhiệm kỳ.

Lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án

Để đạt kết quả nói trên, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cấp chính quyền thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, huyện đã thực hiện đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Huyện đã tập trung khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, chính sách dành cho đồng bào DTTS như chương trình 135, chính sách định canh định cư, tín dụng ưu đãi, an sinh xã hội…

Được sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, bà Nguyễn Thị Tùng Châu, thôn Thuận Thành, xã Thuận An (Đắk Mil) có thêm động lực để từng bước vươn lên thoát nghèo

Trong khuôn khổ chương trình 135, giai đoạn 2014-2019, huyện đã hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo trên 21 tỷ đồng về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón để sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, huyện đầu tư trên 59 tỷ đồng, xây dựng trên 50 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp hàng chục km đường liên thôn, công trình nước sinh hoạt tập trung và nước sinh hoạt phân tán cho đồng bào DTTS. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào đã có nhiều cải thiện, không ngừng được nâng lên hơn trước.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai nhiều chương trình, chính sách ưu đãi tín dụng như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm… cho 5.825 lượt hộ đồng bào DTTS với tổng kinh phí hơn 184 tỷ đồng… Đồng thời, huyện cũng hỗ trợ lãi suất theo các nghị quyết của HĐND tỉnh cho 270 hộ với tổng kinh phí 617 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, khoa học kỹ thuật, tập trung sản xuất theo hướng bền vững được chú trọng. Công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm gắn với giải quyết việc làm theo các đề án Chính phủ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai hiệu quả. Hàng năm, huyện đã đào tạo nghề cho 1.400 lao động, tạo việc làm cho trên 2.970 lao động. Nhờ đó, tỷ lệ lao động không có việc làm dưới 4% (nghị quyết là 5%).

Phát huy nội lực

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án từ Trung ương, địa phương, việc huy động các nguồn lực xã hội, nêu cao tinh thần, trách nhiệm cộng đồng, phát huy nội lực người dân thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được tăng cường.

Điển hình, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, trong năm 2019, cùng với giải ngân vốn vay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã phát triển thêm 16 tổ tín dụng tiết kiệm thu hút 1.252 thành viên với số vốn 624 triệu đồng cho 36 chị vay. Các mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm, các câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được chú trọng.

Từ các mô hình này, toàn huyện đã tiết kiệm được trên 938 triệu đồng giúp 2.445 lượt chị vay. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được triển khai bằng nhiều hình thức như giúp nhau tiền mặt, cây, con giống, ngày công, vận động hội viên tham gia ít nhất một hình thức tiết kiệm tại chi hội, tổ hội…

Tương tự, Hội Cựu chiến binh huyện đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ vì đồng đội, quỹ hội, giúp nhau trong cuộc sống. Đến nay, riêng quỹ hội đã đạt trên 3,45 tỷ đồng, góp phần giải quyết khó khăn cho 320 lượt hội viên. Việc vận động hội viên nêu cao tính tự giác, tự lực tự cường, không ỷ lại vào sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để vươn lên xóa nghèo bền vững cũng được chú trọng.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xóa nghèo bền vững, đến nay, đời sống của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,8 triệu đồng/người/năm (vượt 2,3 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu đề ra). Kết quả này đã góp phần đáng kể trong việc cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu “Đến năm 2020 đưa tỉnh Đắk Nông thoát khỏi tỉnh nghèo, chưa phát triển” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra.

Nguồn:http://www.baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn