GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Huyện Cư Jút hướng tới nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp

Thứ tư - 30/12/2020 12:00

          Theo bảng đánh giá của UBND tỉnh Đăk Nông: chỉ số xếp hạng cải cách hành chính cấp huyện (Par Index) giai đoạn 2016 – 2020 huyện Cư Jút luôn là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố trong công tác CCHC. Đây là kết quả khẳng định sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong tập trung quyết liệt cho công tác CCHC, từ công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa nền hành chính. Góp phần đưa huyện Cư Jút ngày càng phát triển.

Theo CTUBND huyện CưJut  Nghiêm Hồng Quang: thì những kết quả đạt được đó  đã thể hiện rõ sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ngành ở địa phương trong việc tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC; hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó,  trong những năm qua UBND huyện Cưjut đã xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá, huyện đặc biệt chú trọng đến hoạt động kiểm tra đạo đức công vụ; tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất tại UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng của huyện; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kịp thời có biện pháp khắc phục. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện  trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, gắn nhiệm vụ thực hiện CCHC với công tác chuyên môn và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm. Cùng với đó, huyện Cưjut đã ban hành hàng loạt các văn bản triển khai thực hiện, tạo cơ sở để các  ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC được tốt hơn; đồng thời thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ trách nhiệm cùng chung tay cải cách TTHC.   

Bộ phần một cửa từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu quả

Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính , hướng đến việc phục vụ tốt nhất cho nhân dân đó là hiện đại hóa nền hành chính mà trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trên cơ sở Quyết định số 930  ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Hiện nay, trên địa bàn huyện CưJut đã có 06 đơn vị cấp xã áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; riêng đối với UBND xã Nam Dong, UBND thị trấn EaTling đã áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hiện nay đang thực hiện chuyển sang đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt.  100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành; đã kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành  với trục liên thông quốc gia. 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý. Hệ thống văn bản đi, các quyết định đã được xử lý trên hệ thống phần mềm, bảo đảm số hóa toàn bộ văn bản của cơ quan, giúp hỗ trợ tốt nhất việc quản lý, tra cứu, khai thác. Cùng với đó, huyện đã từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, xử lý văn bản nhanh chóng, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.

Rất nhiều doanh nghiệp đã đến đầu tư tại huyện CưJút

    Với những nỗ lực của các cấp, các ngành ở địa phương,  trong giai đoạn 2016 – 2020 huyện Cư Jút luôn là đơn vị dẫn đầu các huyện,  thành phố trong công tác CCHC; trong đó, các năm 2016, 2017 và 2019 đứng thứ nhất, năm 2018 và 2020 xếp nhóm I.  Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã tác động tích vào hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua.  

Huyện CưJút trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư

Để giữ vững vị trí trong tốp đầu các huyện,  thành phố có chỉ số tốt về CCHC, huyện Cưjut sẽ không ngừng hiện đại hóa nền hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.   Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích để cắt giảm chi phí về kinh tế và thời gian đi lại. Cùng đó, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; công khai quy trình, thủ tục để các tổ chức và người dân thuận lợi trong giao dịch và biết để kiểm tra, giám sát. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo đột phát trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Với chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh CCHC, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường kỷ cương – kỷ luật; chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, CCHC được huyện Cưjut xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Bởi vậy, những kết quả đạt được trong CCHC thời gian qua chính là tiền đề quan trọng, tạo động lực để huyện Cưjut ngày càng hoàn thiện, tiếp tục có những đột phá trong CCHC, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và doanh nghiệp. 

Tác giả: Hữu Phương

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn