GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Nông nghiệp vươn mình

Thứ năm - 02/01/2020 09:26

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông tăng trưởng đạt 5,8% (cả nước 2,01%), nhưng đồng thời cũng chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, giá cả hàng hóa bấp bênh… Tham gia Chương trình Bức tranh kinh tế năm 2019 do Báo Đắk Nông thực hiện với chủ đề “Nông nghiệp vươn mình”, bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã có những trao đổi về kết quả sản xuất nông nghiệp năm qua và định hướng, mục tiêu trong năm 2020.

 

Chương trình Bức tranh kinh tế 2019

PV: Với vai trò quản lý ngành Nông nghiệp và PTTN tỉnh Đắk Nông, theo bà trong các kết quả đạt được thì kết quả nào quan trọng, đáng ghi nhận nhất?

Bà Nguyễn Thị Tình: Năm 2019, sản xuất nông nghiệp có một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Trồng rừng (1.247,3 ha rừng, đạt 124,7%); chỉ tiêu về cấp nước tưới cho cây trồng có nhu cầu tưới (78% diện tích), đạt kế hoạch đề ra. Điều này đã khẳng định được tính kịp thời và hiệu quả của những giải pháp trong chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để các ngành, địa phương vào cuộc triển khai thực hiện.

Ngoài ra, việc đầu tư hạ tầng thủy lợi và cấp thoát nước đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng được nhu cầu tốt hơn cho người dân.

PV: Có thể thấy rằng, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích đất kém hiệu quả sang những cây trồng có hiệu quả cao hơn đã có những kết quả khả quan. Bà đánh giá như thế nào về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2019?

Bà Nguyễn Thị Tình: Năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 3.500 ha đất được người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tín hiệu thị trường cũng như là khắc phục diện sản xuất kém hiệu quả để chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày như: Lúa, ngô, rau. Một số diện tích đất cũng được chuyển sang trồng cây ăn trái (cây mít) để bảo đảm và nâng cao thu nhập cho người dân.

PV: Thực tế, trước những tác động của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã đòi hỏi người nông dân ở các địa phương phải thích ứng, chuyển đổi ngay sản xuất để bảo đảm đời sống. Bà đánh giá như thế nào về cách làm của những nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất sau đợt dịch tả lợn châu Phi thời gian qua?.

Bà Nguyễn Thị Tình: Trong thời gian xảy ra dịch tả lợn châu Phi, nhiều nông dân trong tỉnh đã nhanh nhạy thích ứng chuyển đổi mô hình sản xuất. Điều này cũng cho thấy tính năng động, sáng tạo của nông dân. Tuy nhiên, về phía ngành Nông nghiệp thì ngoài việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại (do dịch tả lợn châu Phi) khôi phục sản xuất thì ngành cũng tăng cường công tác định hướng để bảo đảm cơ cấu chăn nuôi cho hợp lý. Cùng với việc hướng dẫn chăn nuôi an toàn, ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân phát triển cơ cấu chăn nuôi cho phù hợp với địa phương để hạn chế rũi ro xảy ra…

Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông tham gia Chương trình Bức tranh kinh tế 2019

PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: Đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra tình trạng một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Để thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, tỉnh xác định 3 trụ cột để phát triển. Một trong 3 trụ cột đó là “phát triển nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao”.

Vậy, bà có thể nói khái quát về lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm vừa qua?

Bà Nguyễn Thị Tình: Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong những năm qua, việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã được các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng và đã đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 271 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt 54 tỷ đồng; bình quân đạt 200 triệu đồng/ha. Ngoài ra, nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở các địa phương đã được chủ động áp dụng với diện tích trên 69.000 ha, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng chủ lực.

Mặc dù, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng thực tế một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019 chưa đạt được…

Biểu đồ tình hình Dịch tả lợn châu Phi ở Đắk Nông năm 2019
  Những khoảng lặng trong sản xuất nông nghiệp 2019

Tháng 5/2019, liên tiếp người dân thị xã Gia Nghĩa phát hiện lợn chết vứt dọc đường. Kết quả xét nghiệm 3 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Trong vài tháng, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 308 hộ gia đình, ở 50 xã, phường, thị trấn của 8 huyện và thị xã. Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy hơn 4.500 con, gây thiệt hại rất lớn trong chăn nuôi.

Không chỉ dịch bệnh, trong năm 2019, nông nghiệp Đắk Nông còn chịu tác động bởi thiên tai với nhiều trận bão và mưa lớn gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Riêng sản xuất nông nghiệp: Hơn 700 ha lúa bị ngập; 622 ha cây trồng bị gãy đổ; 1.879 con gia cầm, gia súc bị chết; hơn 200 căn nhà bị ngập và tốc mái…

PV: Trong năm 2019, tình hình thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người nông dân ở Đắk Nông. Vậy xin bà phân tích thêm về vấn đề này?

Bà Nguyễn Thị Tình: Điều này có thể nói lên rằng, ngành Nông nghiệp, người nông dân là đối tượng dễ chịu tác động nhất từ dịch bệnh và thiên tai. Cũng chính vì thế, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như thiên tai trên địa bàn tỉnh càng cần được coi trọng hơn.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó và thích ứng với thiên tai, dịch bệnh từ người dân để hạn chế thiệt hại trong sản xuất. Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền, cơ quan chức năng, địa phương hỗ trợ người dân cũng rất quan trọng…

PV: Nói đến câu chuyện sản xuất bếp bênh như việc trồng hồ tiêu ở xã Nâm N’jang (Đắk Song) mà Báo Đắk Nông từng phản ánh thì có rất nhiều điều phải bàn. Đứng ở góc độ ngành, bà đánh giá đâu là hoạt động quan trọng nhất trong quá trình phát triển nông nghiệp ở Đắk Nông hiện nay?.

Bà Nguyễn Thị Tình: Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông những năm gần đây luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Qua câu chuyện người dân trồng hồ tiêu ở xã Nâm N’jang đã cho thấy, khâu quan trong nhất vẫn là tổ chức sản xuất. Nếu nông dân cứ giữ quan điểm sản xuất theo hướng tự phát, không có sự liên kết thì không thể bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Về phía ngành, trong thời gian tới phải làm tốt cho khâu hướng dẫn cho người dân tổ chức lại sản xuất. Trong đó, vai trò của hợp tác xã trong sản xuất là cầu nối từ thu gom sản phẩm đến tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm tính bền vững trong sản xuất.

PV: Vậy để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp thì “mắt xích” nào cần phải khắc phục sớm nhất?.

Bà Nguyễn Thị Tình: Trước tiên, mắt xích trong chuỗi liên kết sẽ tập trung cho công tác hỗ trợ các hợp tác xã để làm cầu nối cho người sản xuất, cụ thể là tập trung vào chế biến sâu để bảo đảm cho sản phẩm nông nghiệp nâng cao được giá trị sản phẩm; đồng thời, gắn kết được hợp tác xã với người sản xuất theo chuỗi giá trị. Cách làm này sẽ khắc phục dần tình trạng sản xuất thiếu ổn định như bây giờ.

PV: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đắk Nông, theo bà các chính sách hỗ trợ đã được triển khai như thế nào? 

Bà Nguyễn Thị Tình: Ngoài chính sách chung của tỉnh, ngành Nông nghiệp đã được Tỉnh ủy ban hành một số nghị quyết như: Nghị quyết về Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Nghị quyết phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp…

Mới đây nhất, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06 về phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nghị quyết có nội dung hỗ trợ cụ thể như: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết. Tổng mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng cho 1 dự án liên kết. Đối với dự án liên kết, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị (gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất); tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng… Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng đã có nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất cho nhà đầu tư vào nông nghiệp, cũng như chính sách ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ hạ tầng. 

PV: Trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, về tổng thể vẫn còn nhỏ bé. Để doanh nghiệp trong lĩnh vực này lớn mạnh hơn thì chúng ta cần phải làm gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Tình: Về phía tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính… sát yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Tuy nhiên,  để doanh nghiệp lớn mạnh, bản thân họ cũng phải chủ động phát huy nội lực của mình để cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thúc đẩy sản xuất, kinh doanh lớn mạnh…

BTV Báo Đắk Nông phân tích về sản xuất nông nghiệp

PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt mục tiêu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh bằng 3 hướng: Tổ hợp công nghiệp bô xít-nhôm -sắt xốp; phát triển nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Như vậy nông nghiệp có vai trò khá quan trọng trong các mục tiêu phát triển.  Theo bà, để nông nghiệp Đắk Nông phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020 thì ngành Nông nghiệp tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Bà Nguyễn Thị Tình: Để nông nghiệp Đắk Nông phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra thì trong năm 2020, ngành Nông nghiệp tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ chính. Đáng chú ý là toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên từng lĩnh vực. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, toàn ngành sẽ nâng cao chất lượng định hướng, dự báo trong ngắn hạn và dài hạn; gắn phát triển nông nghiệp nông thôn với quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn ngành cũng sẽ làm tốt công tác quản lý; nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế như: Mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để gia tăng giá trị hàng hóa của người dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Ngành chú trọng thực hiện tốt cơ cấu tỷ trọng trong ngành, như chăn nuôi thì phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ và một số con đặc sản của tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng triển khai tốt việc ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông lâm thủy sản; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, tín dụng đầu tư…

 

Nông nghiệp hướng đến sản xuất bền vững

Năm 2020, nông nghiệp Đắk Nông đề ra mục tiêu: Tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm thủy sản đạt trên 5%; tăng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 25 xã); đáp ứng 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; có 90% hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Trong sản xuất: Tổng diện tích gieo trồng 323.400 ha, tổng sản lượng lương thực 470.720 tấn. Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 5.200 con; đàn bò 36.000 con; đàn lợn 265.000 con; gia cầm 2.750.000 con. Nuôi trồng thủy sản 1.750 ha, sản lượng 6.420 tấn.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Rất kémKémĐượcTốtRất tốt (Chưa có đánh giá)
Loading...
Từ khóa:

82 phản hồi

 1. carefully act [url=http://cialisles.com/#]cialis without dr prescription[/url]
  free contact back argument buy generic cialis actually chip cialis without dr
  prescription real sense http://cialisles.com

 2. viagra suppliers (14/04/2020) :

  viagra online prescription [url=https://viagenupi.com/#]viagra suppliers[/url] viagra from india viagra suppliers pfizer
  viagra 100mg https://viagenupi.com/

 3. vagragenericaar.org (16/04/2020) :

  Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 4. generic albuterol inhaler (16/04/2020) :

  before assistance [url=https://amstyles.com/#]generic albuterol inhaler[/url] now stop
  actually cake generic ventolin altogether brilliant generic albuterol
  inhaler anywhere diamond https://amstyles.com/

 5. address (18/04/2020) :

  I simply want to say I’m all new to blogs and truly enjoyed your page. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You actually come with excellent posts. Many thanks for revealing your webpage.

 6. I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve added you guys to blogroll.

 7. Spondylosis (23/04/2020) :

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 8. Plesk (24/04/2020) :

  I’d should test with you here. Which isn’t one thing I often do! I enjoy studying a put up that will make people think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 9. Swing set man (24/04/2020) :

  Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great design and style. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 10. hemp cigarettes (24/04/2020) :

  Great write-up, I am normal visitor of one’s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 11. Great weblog right here! Additionally your site so much up very fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link for your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 12. CBD gummies (25/04/2020) :

  When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thank you.

 13. CBD gummies (25/04/2020) :

  This is the perfect web site for everyone who really wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for decades. Wonderful stuff, just great.

 14. GIAC GCFA (25/04/2020) :

  Hi there, I found your website via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 15. drawing video process (25/04/2020) :

  I have realized that online education is getting well-known because attaining your college degree online has become a popular solution for many people. A large number of people have not had a chance to attend a normal college or university nevertheless seek the raised earning possibilities and career advancement that a Bachelor’s Degree gives you. Still people might have a diploma in one field but would wish to pursue one thing they now have an interest in.

 16. best CBD oil (26/04/2020) :

  You should be a part of a contest for one of the greatest blogs on the internet. I most certainly will highly recommend this site!

 17. african health (26/04/2020) :

  Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

 18. online income (26/04/2020) :

  I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?

 19. citybike kaufen (26/04/2020) :

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 20. best CBD gummies (26/04/2020) :

  I’m pretty pleased to find this site. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you book marked to see new things on your blog.

 21. best CBD gummies (26/04/2020) :

  I was very pleased to find this web site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and i also have you bookmarked to see new things on your blog.

 22. calcul imc (26/04/2020) :

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice factors in options also.

 23. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m satisfied to search out numerous helpful information here in the put up, we’d like develop more techniques in this regard, thank you for sharing.

 24. dermatologue lausanne (27/04/2020) :

  wonderful points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 25. best CBD gummies (27/04/2020) :

  Hi there, I believe your blog could possibly be having browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great blog.

 26. Umzugsunternehmen (27/04/2020) :

  Very interesting info!Perfect just what I was searching for!

 27. where to find lsd (27/04/2020) :

  Yet another thing I would like to mention is that as an alternative to trying to suit all your online degree tutorials on days that you finish off work (since most people are tired when they return home), try to have most of your lessons on the weekends and only a few courses on weekdays, even if it means taking some time away from your weekend. This pays off because on the week-ends, you will be much more rested along with concentrated for school work. Many thanks for the different ideas I have discovered from your web site.

 28. best CBD oil (27/04/2020) :

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 29. best CBD gummies (27/04/2020) :

  Very good information. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon). I’ve book marked it for later.

 30. best CBD gummies (27/04/2020) :

  I’m excited to discover this great site. I want to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you bookmarked to see new stuff on your website.

 31. best CBD gummies (27/04/2020) :

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now 😉

 32. Roof repair (27/04/2020) :

  Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 33. blog profitability (28/04/2020) :

  You are so awesome! I do not think I’ve read a single thing like that before. So nice to discover another person with genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with a little originality.

 34. Thanks for your useful post. As time passes, I have come to be able to understand that the symptoms of mesothelioma cancer are caused by a build up connected fluid between the lining of your lung and the breasts cavity. The disease may start inside the chest region and spread to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe deep breathing trouble, throwing up, difficulty swallowing, and inflammation of the neck and face areas. It must be noted that some people with the disease tend not to experience virtually any serious signs or symptoms at all.

 35. click this site (28/04/2020) :

  This website is really a stroll-by means of for the entire data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll undoubtedly discover it.

 36. best CBD gummies (28/04/2020) :

  Excellent blog post. I definitely love this website. Thanks!

 37. best CBD oil (29/04/2020) :

  I like looking through a post that can make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment.

 38. Asbestos Demolition (29/04/2020) :

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 39. Irish website design (29/04/2020) :

  I have been surfing online greater than three hours as of late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the web shall be a lot more helpful than ever before.

 40. best CBD gummies (29/04/2020) :

  You should take part in a contest for one of the greatest blogs on the net. I most certainly will recommend this web site!

 41. viraga for sale (29/04/2020) :

  viraga for sale

  Nông nghiệp vươn mình – Nông thôn mới

 42. best CBD oil (29/04/2020) :

  Saved as a favorite, I really like your site!

 43. Mefunnysideup (30/04/2020) :

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 44. Buy Rap Beats Online (30/04/2020) :

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 45. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all important infos. I would like to peer extra posts like this.

 46. best CBD oil (30/04/2020) :

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 47. find out here now (30/04/2020) :

  Some genuinely excellent information, Gladiolus I noticed this. “As long as a word remains unspoken, you are it’s master once you utter it, you are it’s slave.” by Solomon Ibn Gabirol.

 48. best CBD oil (30/04/2020) :

  I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own blog and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it.

 49. I gotta favorite this internet site it seems invaluable invaluable

 50. best CBD oil (30/04/2020) :

  You need to take part in a contest for one of the finest websites online. I’m going to highly recommend this web site!

 51. cosplay porno (01/05/2020) :

  You have brought up a very excellent details , regards for the post.

 52. best CBD oil for sleep (01/05/2020) :

  Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for providing these details.

 53. best CBD oil for sleep (01/05/2020) :

  Spot on with this write-up, I really feel this site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 54. crystalhearts (01/05/2020) :

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Appreciate it.

 55. I also believe that mesothelioma is a unusual form of cancer that is usually found in people previously exposed to asbestos. Cancerous cellular material form while in the mesothelium, which is a safety lining that covers a lot of the body’s body organs. These cells ordinarily form from the lining in the lungs, abdominal area, or the sac which actually encircles one’s heart. Thanks for giving your ideas.

 56. mario carts cartridges (04/05/2020) :

  I¡¦ve learn several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to make this type of great informative site.

 57. buy CBD oil (04/05/2020) :

  Hi there! This article could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 58. best CBD oil for dogs (04/05/2020) :

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 59. sap data refresh (04/05/2020) :

  It’s hard to seek out educated folks on this matter, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 60. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody else having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 61. best CBD oil for sleep (05/05/2020) :

  Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for supplying this information.

 62. best CBD oil for pain (05/05/2020) :

  I blog quite often and I truly thank you for your information. This article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 63. Can I simply say what a comfort to find someone who truly understands what they’re talking about online. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular because you surely possess the gift.

 64. Sexo com Cialis (05/05/2020) :

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 65. I was looking at some of your content on this website and I believe this website is really informative ! Continue posting .

 66. best CBD capsules (05/05/2020) :

  Everything is very open with a very clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing.

 67. chloroquine 2020 (06/05/2020) :

  chloroquine 2020

  Nông nghiệp vươn mình – Nông thôn mới

 68. chloroquine (26/05/2020) :
 69. buy hydroxychloroquine online

  Nông nghiệp vươn mình – Nông thôn mới

 70. JamesPip (13/06/2020) :

  Знаете ли вы?
  Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие.
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Каждая шестая яркая галактика во Вселенной очень сильно испускает газы.

  http://0pb8hx.com/

 71. JamesPip (14/06/2020) :

  Знаете ли вы?
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.

  http://0pb8hx.com/

 72. cheap cialis (19/06/2020) :
 73. affordable viagra online (06/07/2020) :

  affordable viagra online https://viatribuy.com/

 74. JerrySob (07/07/2020) :

  Знаете ли вы?
  В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.
  Картина парада Победы, где руководство страны смещено на задний план, получила Сталинскую премию.
  Англичане купили заказанную португальцами рукопись голландца и бельгийца с изображениями монархов десяти королевств.

  http://www.arbeca.net/

 75. JerrySob (07/07/2020) :

  Знаете ли вы?
  «Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.

  http://arbeca.net

 76. generic viagra cheap (03/08/2020) :

  generic viagra cheap https://10mgxviagra.com/

 77. prednisone 20 milligram (06/08/2020) :

  prednisone 20 milligram https://bvsinfotech.com/

 78. generic of januvia (11/08/2020) :

  generic of januvia http://lm360.us/

 79. buy cialis online without prescription http://cialisoni.com/

 80. cephalexin 250 mg for humans https://keflex.webbfenix.com/

 81. female viagra pills for sale

  Nông nghiệp vươn mình – Nông thôn mới

 82. http://droga5.net (24/09/2020) :

  http://droga5.net

  Nông nghiệp vươn mình – Nông thôn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn