GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


THỊ TRẤN EATLING  THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Thứ ba - 21/07/2020 08:55

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội,  Đảng ủy, UBND Thị trấn  EaTling  đã tập trung  đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các chương trình, dự án giảm nghèo đã nhận được sự chung tay, đóng góp của cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

 Theo số liệu khảo sát, năm 2015, Thị trấn EaTling có 628 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng số hộ trên địa bàn,  đến  cuối năm 2019 giảm còn  165 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ  4,2%; trong đó số hộ nghèo trong vùng đồng bào thiểu số tại chỗ là 110 hộ, chiếm tỷ lệ 28% trong tổng số hộ đồng bào TSTC, giảm 42,4% so với năm 2015.  

Một góc TT đô thị EaTling hôm nay

Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, UBND Thị trấn  EaTling  đã tập trung  triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đảm bảo mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản.  Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các khu dân cư từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác cũng như ý thức trách nhiệm; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo; làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm chính xác, đầy đủ, đúng quy định, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Nhờ vậy, giai đoạn 2015-2020 nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII đề ra đã đạt và vượt chỉ tiêu.

 Một điều đáng ghi nhận là các hộ nghèo, cận nghèo ở thị trấn EaTling luôn được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục. Đến nay, 100% người nghèo ở thị trấn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế với tổng chi phí hàng chục triệu đồng. Qua đó, mỗi năm có hàng trăm lượt người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí, giảm bớt khó khăn. Đối với chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo,   thị trấn đã hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho học sinh con hộ nghèo theo Nghị định số 49/NĐ-CP của Chính phủ. Các chính sách hỗ trợ về nhà ở, tiền điện, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn thị trấn đều được triển khai đúng đối tượng.   Công tác quản lý vốn vay được thực hiện chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Cùng với việc được vay vốn, các hộ nghèo, cận nghèo còn được tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

Nhiều loại giống mới được TT EaTling chuyển giao cho người dân

 Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, thị trấn EaTling đã huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Các công trình đến nay đã hoàn thành theo quy hoạch đạt chuẩn đô thị văn minh và ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo cải thiện sinh kế, điều kiện sống. Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về việc làm, thu nhập cho người dân, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang góp phần nâng cao đời sống người dân

 Trong giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% mỗi năm,  TT EaTling sẽ chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, hướng đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Tăng cường rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, qua đó phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng; trên cơ sở đó triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp đối với từng nhóm đối tượng.

Tác giả: Hưu Phương

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn