GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Xã Cư K’Nia 20 năm một chặng đường phát triển

Thứ tư - 25/08/2021 15:16

Trong bộn bề khó khăn những năm đầu mới thành lập, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì; Cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Cư K’Nia, huyện Cư Jút đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Thành công đó được khẳng định bằng Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh Đăk Nông. Đây là niềm vinh dự và tự hào để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đoàn kết, nỗ lực hơn nữa nhằm xây dựng điạ phương ngày càng giàu đẹp.

Được tách ra từ xã Trúc Sơn theo Nghị định số 49/2001/NĐ-CP ngày 15/8/2001 của Chính phủ. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính,  xã Cư K’Nia, huyện Cư Jút có diện tích tự nhiên 3.216 ha, dân số 1.959 hộ, với 9.132 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%.

Có thể nói, những ngày đầu khi mới thành lập, điều kiện kinh tế xã hội của xã Cư K’Nia gặp nhiều khó khăn, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm trên 95%,  tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%. Trước tình hình đó,  Đảng ủy xã đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệp để làm việc được ngay, vừa chọn cán bộ trẻ kế thừa cho 5 đến 10 năm sau. Đồng thời quyết định nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ năm 2002; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho các năm tiếp theo. Nhiều chủ trương lớn được triển khai như chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung làm đường giao thông; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội… Đây chính là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của một xã vừa mới thành lập.

Cư K’Nia nhìn từ trên cao

Với sự cần cù, chịu khó, người dân Cư K’Nia đã  phát huy các tiềm năng và lợi thế sẵn có, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, nhân dân chung sức- đồng lòng. Nhờ vậy sau 20 năm, Cư K’Nia có bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được đầu tư kiên cố, đồng bộ.  Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Cơ cấu kinh tế của xã Cư KNia chuyển dịch theo hướng tích cực; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân  của xã  hàng năm  đạt  gần 13,5%. Đến nay tòan xã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống còn 2,56%; thu nhập bình quân đầu người  đạt gần 41 triệu đồng/năm, tăng  gấp 10 lần so với năm 2010. Hiện toàn xã 3/4 trường đã đạt chuẩn quốc gia; 100%  thôn đạt thôn văn hóa, 89% số hộ đạt gia đình văn hóa, địa phương 5 năm liền  đạt xã văn hoá. Đặc biệt là từ khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM như một luồng gió mới thổi vào đời sống của người dân địa phương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong xã, Cư K’Nia đã huy động tất cả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khang trang.  Trong 10 năm qua xã đã huy động mọi người lực được gần 70 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh; Đặc biệt là phong trào người dân hiến đất, tài sản trên đất, chỉnh trang thôn xóm, nhà cửa ước tính trên  50 tỷ đồng,…

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQCN xã Cư K’Nia

Đến  nay 84% đường giao thông liên thôn  ở xã Cư K’Nia  đã được nhựa hoá và bê tông hóa, 47% đường ngõ xóm được bê tông hóa; 74% đường nội đồng  được bê thông hóa đảm bảo  thông suốt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và giao lưu hàng hoá. 12/12 thôn đã có điện với 98% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt, trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số thôn có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng , 10/12 thôn đã thực hiện thu gom rác thải,…  Với chủ trương chăm lo tốt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chương trình, chính sách được xã Cư K’Nia chú trọng thực hiện. Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm sâu sát, nắm được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người dân, và có cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao đời sống đồng theo hướng toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp đồng bào ổn định cuộc sống, tích cực tham gia sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế.

Làm đường giao thông nông thôn ở Cư K’Nia

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và nâng cao hiệu quả rõ rệt. Đảng bộ xã Cư K’Nia đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các cuộc vận động như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân”, các phong trào: Xây dựng gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và quán triệt sâu sắc các đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm, xã Cư K’Nia cũng làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 Theo đ/c  Nguyễn Đức Thịnh,   BT Đảng ủy xã Cư K’Nia:  Ngày mới thành lập Đảng bộ  xã chỉ có 11 Chi bộ với 37 đảng viên, đến nay đã có 19 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với  210 đảng viên; 100% thôn  đã có chi bộ Đảng.  Đảng bộ xã Cư K’Nia đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII được Đảng bộ xã triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ  chính trị được giao.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 xã Cư K’Nia đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Năm 2020 được UBND tỉnh Đăk Nông tặng cờ  Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua;  năm 2016 được Bộ Công An tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tự hào và mong muốn quê hương tiếp tục bứt phá đi lên ở chặng đường tiếp theo, đó là  tình cảm của  cán bộ và nhân dân xã Cư K’Nia  trong những ngày tháng 7 này.  Mong rằng, tình cảm ấy sẽ biến thành hành động, dù nhỏ, góp phần làm cho nông thôn Cư K’Nia ngày càng giàu mạnh.

Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng  Cư K’Nia đã và đang xây dựng  một thế trận lòng dân vững chắc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo.  Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước luôn được củng cố. Cư K’Nia đã tạo dựng được cho mình một nền móng vững chắc trong phát triển kinh tế- xã hội cũng như giữ vững Quốc phòng – An ninh, trở thành một  trong những địa phương vững  về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN của huyện Cư Jút.

Bài: Hữu Phương

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn