GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Krông Nô dần đổi thay trong tổ chức sản xuất

Thứ năm - 21/10/2021 08:49

Những năm qua, huyện Krông Nô đã đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhờ đó, kết quả sản xuất của người dân ngày càng được cải thiện, giá trị, chất lượng nhiều loại sản phẩm được nâng cao.

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 4/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Huyện ủy, UBND huyện Krông Nô đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Huyện đã triển khai Đề án xây dựng cánh đồng mẫu tại xã Buôn Choáh; xây dựng vùng sản xuất ngô lai F1; Chương trình phát triển và cải tạo đàn bò; Chương trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP…

Từ các đề án, chương trình, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đã lồng ghép tuyên truyền ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất. Nhờ đó, nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất của bà con ngày càng cao.

Người dân đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa trong các khâu sản xuất

Theo ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, sản xuất nông nghiệp của huyện không ngừng phát triển, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (giá hiện hành) năm sau cao hơn năm trước.

Kết quả này một phần là do người dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng cao được huyện chú trọng, giúp nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.

Trong năm 2021, diện tích gieo trồng của huyện là 62.700 ha, tăng khoảng 27.000 ha so với năm 2005. Tổng sản lượng lương thực của huyện đạt trên 176.049 tấn, tăng 90.192 tấn so với năm 2005. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác mà huyện đã đạt được là 76,5 triệu đồng, tăng 42,85 triệu đồng so với 15 năm trước.

Hiện nay, huyện đang tập trung ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến như: quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); quy trình “3 giảm 3 tăng”, VietGAP…

Vì vậy, năng suất, chất lượng nông sản ngày một tăng. Hiện nay, lúa đạt năng suất bình quân 7,8 tấn/ha, tăng 4,8 tấn/ha so với 10 năm trước; ngô 7,25 tấn/ha, tăng 5,6 tấn/ha…

Tận dụng mặt nước sông, người dân đã đầu tư nuôi cá lồng theo hướng công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao

Theo ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Krông Nô, trên địa bàn có hơn 4.600 ha lúa, tăng hơn 300 ha so với năm 2005. Diện tích lúa cao sản, đặc sản chiếm khoảng 42% diện tích lúa toàn huyện.

Huyện đã có 630 ha lúa sản xuất tại xã Buôn Choáh được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Huyện cũng đã xây dựng thành công nhãn hiệu “Lúa gạo Krông Nô”.

Đối với cây ngô, cà phê, cây ăn quả…, qua quá trình ứng dụng các giống mới, quy trình công nghệ, liên kết sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, huyện đã đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển theo quy mô trang trại, tập trung, công nghệ cao, đồng bộ, theo chuỗi giá trị gắn với thị trường.

Cũng theo ông Trần Đăng Ánh, huyện Krông Nô tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Huyện sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học.

Huyện Krông Nô đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ về vốn, chính sách, thị trường cho doanh nghiệp, các hộ, nhóm hộ thực hiện ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất.

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/krong-no-dan-doi-thay-trong-to-chuc-san-xuat-89695.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn