GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Lựa chọn 05 Khu dân cư để xây dựng thí điểm Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

Thứ ba - 29/10/2019 14:41

           Ngày 04 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 4245/UBND-KTN về thống nhất chủ trương lựa chọn Khu dân cư để xây dựng làm thí điểm Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020.

          Nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu – rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 thì trong tháng 6 đến tháng 7 năm 2019 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã đi khảo sát, đánh giá để đề xuất lựa chọn các Khu dân cư, vườn, rẫy để xây dựng làm thí điểm Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu – rẫy mẫu.

Khảo sát Khu dân cư Nam Hiệp-Nam Hiệp xã Nam Đà, huyện Krông Nô

Khảo sát vườn – rẫy tại xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song

Qua đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương lựa chọn 05 Khu dân cư để xây dựng làm thí điểm thành Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 nhằm tập trung tổ chức thực hiện, từ đó đánh giá được tính hiệu quả của việc áp dụng các Bộ tiêu chí này vào trong thực tế tại địa phương và xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ thực hiện các Bộ tiêu chí này trong giai đoạn 2021-2025; 05 Khu dân cư được lựa chọn gồm:

– Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (trong khu dân cư lựa chọn 02 vườn – rẫy để làm điểm);

– Khu dân cư thôn 7, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (trong khu dân cư lựa chọn 02 vườn – rẫy để làm điểm);

– Khu dân cư thôn Mỹ Yên – Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (trong khu dân cư lựa chọn 02 vườn – rẫy để làm điểm);

– Khu dân cư thôn Nam Nghĩa – Nam Hiệp, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (trong khu dân cư lựa chọn 02 vườn – rẫy để làm điểm);

– Khu dân cư thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp (trong khu dân cư lựa chọn 02 vườn – rẫy để làm điểm).

          Cũng tại Công văn số 4245/UBND-KTN ngày 04/9/2019, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện xây dựng thành công 05 Khu dân cư trên đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc; đồng thời tổ chức đánh giá chính xác tính hiệu quả của việc áp dụng triển khai Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu, rẫy mẫu trên địa bàn để rút kinh nghiệm, từ đó tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025./.

                                                                                                   Tác giả: Văn Tuấn

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn