Mô hình sản xuất cà phê tại huyện Đắk Song
 

Các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thu hút 250 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó chủ yếu là chuyển giao kỹ thuật nuôi, lai tạo con giống, nuôi cấy mô giống và kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng… Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi, đem lại thu nhập cao cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đối với thanh niên nông thôn. Cùng với việc tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ, Tỉnh Đoàn Đắk Nông còn phối hợp với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp kết nối cung cầu đưa các sản phẩm tiếp cận với các thị trường.