GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » MÔ HÌNH ĐIỂM TỈNH


Xây dựng thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia trở thành Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ ba - 29/10/2019 15:03

          Thôn Nghĩa Thuận là 01 trong 12 thôn, bon thuộc xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa có tổng diện tích tự nhiên 124 ha với khoảng 50 hộ dân sinh sống; nhân dân trên địa bàn thôn sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp ( trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái…). Đây là 1 trong 5 thôn trong toàn tỉnh được UBND tỉnh thống nhất lựa chọn để xây dựng làm thí điểm Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020.

                        Tham quan mô hình phát triển sản xuất mang lại thu nhập cao                           trên địa bàn xã Đắk Nia

Theo kết quả khảo sát của UBND xã Đắk Nia đến hết tháng 9/2019, Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận đã đạt 3/10 tiêu chí  và 29/38 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để tổ chức thực hiện xây dựng thôn Nghĩa Thuận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, ngày 20/10/2019 UBND thị xã Gia Nghĩa đã  ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về xây dựng khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Theo kế hoạch, để xây dựng thôn Nghĩa Thuận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì nhu cầu nguồn vốn khoảng 547 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khoảng 240 triệu đồng, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư khoảng 307 triệu đồng. Các nội dung còn cần hỗ trợ thực hiện để đạt chuẩn gồm: Hỗ trợ xây dựng hàng rào xanh; trồng cây xanh, trồng hoa, cây bóng mát ở đường trục chính thôn; trồng cây xanh, trồng hoa ở nhà văn hóa thôn; điện chiếu sáng đường ở trục chính thôn; xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ để thực hiện các hoạt động về vệ sinh môi trường trong khu dân cư, tuyên truyền truyền thông, văn hóa, thể dục thể thao,…

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng thôn Nghĩa Thuận đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thì UBND thị xã Gia Nghĩa đã giao cho UBND xã Đắk Nia chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tổ chức xây dựng khu dân cư thôn Nghĩa Thuận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch; đồng thời kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban Phát triển thôn để tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí. Đồng thời giao phòng Kinh tế và các phòng, ban, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thôn Nghĩa Thuận và UBND xã Đắk Nia thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách; đồng thời tiến hành lồng ghép các chương trình, dự án của đơn vị để hỗ trợ thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020./.

                                                                                                   Tác giả: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn