GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUY HOẠCH- HẠ TẦNG KINH TẾ


Đắk R’lấp chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 08/03/2017 08:24
Cấp ủy, chính quyền năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, người dân hiểu đúng, đồng tình ủng hộ, triển khai chương trình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nên nông thôn mới ở Đắk R’lấp (Đắk Nông) đang có những bước phát triển nhanh, bền vững.

 

 

Trạm Y tế xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) được đầu tư xây mới với quy mô hai tầng

Vượt qua áp lực

Năm 2016 là năm huyện Đắk R’lấp có hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Nhân Cơ và Nhân Đạo. Huyện là địa phương đầu tiên trong tỉnh cùng một năm phấn đấu có hai xã đạt 19 tiêu chí đã đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp những áp lực rất lớn, nhất là về công tác huy động vốn. Bởi cả Nhân Cơ và Nhân Đạo đều chưa đạt những tiêu chí về môi trường, giao thông, trường học, y tế đòi hỏi nhu cầu vốn lớn. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, các địa phương đã huy động được số vốn lớn để hoàn thiện các công trình hạ tầng khác nhau.

Cụ thể ở xã Nhân Cơ, theo ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã, mặc dù địa phương đã đưa ra kế hoạch từ cuối năm 2015 nhưng phải nói áp lực về vốn đặt ra là rất nặng nề. Để hoàn thành đổ bê tông, cấp phối khoảng 17 km đường giao thông, rồi xây mới trạm y tế, hoàn thiện trường học, địa phương phải huy động được số vốn khoảng 40 tỷ đồng.

Áp lực là lớn nhưng xã đã có cách thức của riêng mình, đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, huy động bằng nhiều nguồn, nhiều cách. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức đoàn thể đều vào cuộc để triển khai các công việc cụ thể. Hằng tháng, xã đều kiểm tra, báo cáo tiến độ công việc cụ thể, những phát sinh, vướng mắc, tìm hướng tháo gỡ gắn với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm nên ai cũng nêu cao tinh thần hoàn thành công việc ở mức cao nhất.

Cùng với các nguồn vốn có thể huy động được từ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn thì việc huy động sức dân cũng đạt được những kết quả lớn. Theo đó, mọi tầng lớp nhân dân địa phương đã đồng tình, ủng hộ, hiến đất đai, cây cối…

Ông Trường chia sẻ: “Chúng tôi đã vượt áp lực bằng việc tự đặt ra áp lực cho mình trên cơ sở có kế hoạch cụ thể từ vốn của tỉnh, huyện, doanh nghiệp, nhân dân. Nhờ đó mà đến nay, xã đã hoàn thành các công trình trạm y tế, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cứng hóa 17 km đường thôn”.

Xã Nhân Đạo đến nay có thể khẳng định địa phương đã cơ bản đạt những mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đề ra.

Ông Nguyễn Tạo, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã cho biết: “Để hoàn thành các tiêu chí về giao thông, y tế, trường học, môi trường, địa phương cũng đã huy động số vốn lớn là trên 41 tỷ đồng gồm cả ngân sách tỉnh, huyện và nhân dân. Trong đó năm 2016 là năm nhân dân đồng tình đóng góp với số tiền cao nhất từ khi triển khai chương trình đến nay được gần 28 tỷ đồng”.

Cũng về vấn đề huy động vốn, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện cho biết: Năm 2016, huyện phải cân đối ngân sách địa phương lớn để ưu tiên cho hai xã Nhân Cơ và Nhân Đạo. Điều đặc biệt là huyện đã sử dụng 100% số tiền thưởng của Chính phủ cho huyện trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 là 10 tỷ đồng để phân bổ cho Nhân Cơ và Nhân Đạo.

Động lực từ con người, bộ máy

Có thể nói trước thực tế yêu cầu của khối lượng công việc lớn, vấn đề nâng cao chất lượng từng tiêu chí, Đắk R’lấp đã chủ động, táo bạo thực hiện việc kiện toàn bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện. Đây chính là động lực mạnh mẽ cho địa phương trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo.

Ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện khẳng định: “Thực tế Đắk Nông chưa có địa phương nào cử cán bộ từ phòng khác sang làm việc cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện. Tôi đã quyết định phải có sự táo bạo, đổi mới về công tác cán bộ, bởi chung quy lại thì con người chính là động lực cho sự phát triển, khi có con người chuyên tâm thì mới mong nâng cao hiệu quả công việc. Và hơn thế, huyện cũng đã kiện toàn lại bộ máy từ huyện đến các xã, thôn, bon gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chính nhờ điều này mà chúng tôi hoàn thành được nhiều phần việc của nông thôn mới trong năm 2016. Hai xã Nhân Cơ và Nhân Đạo đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn của huyện lên 3 xã. Từ tiền đề này, Đắk R’lấp phấn đấu đạt mục tiêu là sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020”.

20

  Ngày 21/12, Đoàn công tác của Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 của tỉnh do đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu tổ chức thẩm định hồ sơ, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Nhân Cơ và Nhân Đạo. Theo đó, qua báo cáo và kiểm tra thực tế của đoàn, hai xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới.

Qua rà soát, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí, lấy ý kiến cụ thể của từng thành viên, Đoàn công tác Hội đồng thẩm định đã lấy phiếu thẩm định và kết quả sẽ được công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/dak-r-lap-chu-dong-sang-tao-trong-xay-dung-nong-thon-moi-51349.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn