GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » QUY HOẠCH- HẠ TẦNG KINH TẾ


Huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 13/04/2021 12:06

Huyện Krông Nô đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, huyện tập trung huy động sức dân, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, lồng ghép dự án… để xây dựng hạ tầng cơ sở.

Đến hết tháng 3/2021, huyện Krông Nô đạt tổng cộng 169 tiêu chí NTM. Số tiêu chí NTM bình quân đạt 15,36 tiêu chí/xã. Trong đó, có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 1 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt từ 15 – 17 tiêu chí; 4 xã còn lại đạt từ 12-14 tiêu chí NTM.

Điểm nhấn Đắk Drô

Theo kế hoạch của UBND huyện Krông Nô, xã Đắk Drô sẽ “về đích” NTM trong năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí. Một trong những giải pháp then chốt đã được xã Đắk Drô áp dụng thực hiện là đẩy mạnh huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Drô Nguyễn Văn Rĩnh, hằng năm, xã huy động một cách tổng thể và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho xây dựng NTM. Đối với những công trình, dự án có quy mô lớn, xã tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên và nguồn đấu giá đất của xã để triển khai.

Những công trình, dự án nhỏ, gắn với đời sống Nhân dân, địa phương huy động nguồn lực từ trong dân để xây dựng. Các công trình, dự án khác, tùy vào điều kiện thực tế, xã huy động, xã hội hóa và xin nguồn hỗ trợ… từ cấp trên.

Từ nhiều nguồn vốn đóng góp khác nhau, tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Ea Snô, xã Đắk Drô (Krông Nô) đã được xây mới

Nhờ phát huy tốt các nguồn lực, nhiều công trình, dự án ở Đắk Drô đã được xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Ông Nguyễn Công Khanh, thôn Ea Snô, xã Đắk Drô chia sẻ: “Hệ thống nước sạch sinh hoạt, đường giao thông được xây mới. Người dân như chúng tôi thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đi lại, buôn bán hàng nông sản. Trẻ em đến trường không lo lầy lội vào mùa mưa”.

Theo UBND xã Đắk Drô hiện tại, chỉ còn quốc phòng, an ninh là chưa đạt tiêu chí về xây dựng NTM. Với quyết tâm “về đích” NTM trong năm 2021, xã sẽ chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

  Giai đoạn từ 2010-2020, Ðắk Drô đã huy động được gần 50 tỷ đồng trong xây dựng NTM. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 6 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ nhiều chương trình, dự án là hơn 29 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương gần 16 tỷ đồng.

 

Huy động nhiều nguồn lực

Theo ông Nguyễn Xuân Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, hằng năm, địa phương tập trung vào những xã có tiềm lực hoàn thành NTM để đầu tư. Với phương châm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, huyện đã linh động trong việc lồng ghép nhiều nguồn lực để xây dựng NTM.

Bình quân mỗi năm, có hàng trăm triệu đồng đã được địa phương huy động để đầu tư xây dựng NTM. Chỉ tính riêng trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tổng vốn huy động toàn xã hội đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 135 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn vay phục vụ sản xuất).

Trong đó, huy động từ đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất của người dân gần 10 tỷ đồng. Số còn lại là vốn ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn từ các chương trình dự án.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Danh, việc huy động các nguồn lực vẫn là giải pháp then chốt để xây dựng NTM trong những năm tiếp theo. Không chỉ huy động được nguồn lực về vật chất, mà còn tạo được sự nhất quán, ủng hộ từ cộng đồng người dân, doanh nghiệp. “Một khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chương trình NTM tại địa bàn mới thực sự thành công”.

Huyện Krông Nô tập trung nguồn lực vào xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang, xây dựng các khu dân cư. Trong đó, địa phương ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, có tiêu chí thấp để phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2021.

Krông Nô quan tâm thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp thực sự làm chủ trong xây dựng NTM. Huyện quyết tâm không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, qua đó góp phần “về đích” sớm trong xây dựng NTM.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn