GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thứ năm - 27/02/2020 08:10

          Ngày 24/02/2020, Đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Theo đó, để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai tỉnh Đắk Nông đã giao các chỉ tiêu để thực hiện, cụ thể:

  1. Về Mục tiêu chung

– Phấn đấu có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp).

– Phấn đấu có thêm từ 6 – 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đạt 29-30 xã.

– Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 15 tiêu chí/xã trở lên.

– 05 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí cũ trong giai đoạn 2011-2016 (các xã: Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp; xã Tâm Thắng huyện Cư Jút; xã Đức Minh huyện Đắk Mil) được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh.

– Xây dựng thành công 05 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được UBND tỉnh lựa chọn làm thí điểm trong giai đoạn 2019-2020 (Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa; Khu dân cư thôn 7, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút; Khu dân cư thôn Mỹ Yên – Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil; Khu dân cư thôn Nam Nghĩa – Nam Hiệp, xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Khu dân cư thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).

Kiểm tra tiến độ xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn 7, xã Tâm Thắng

  1. Về mục tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố

– Huyện Cư Jút: Có thêm 1-2 xã xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến các xã: Cư K’nia, Êa Pô) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 17,71 tiêu chí/xã trở lên. Ngoài ra xã Tâm Thắng phải được xét, công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh.

– Huyện Đắk R’lấp: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến xã Đắk Sin) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 18,6 tiêu chí/xã trở lên. Ngoài ra 03 xã: Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo phải được xét, công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh.

– Huyện Đắk Mil: Có 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến các xã: Đắk Lao, Đắk R’la) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16,78 tiêu chí/xã trở lên. Ngoài ra xã Đức Minh phải được xét, công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh.

– Huyện Đắk Song: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến xã Thuận Hà) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16,38 tiêu chí/xã trở lên.

– Huyện Krông Nô: Có 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến các xã: Đắk D’rô, Đắk Sôr) và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 14,91 tiêu chí/xã trở lên.

– Huyện Đắk Glong: Bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 10,33 tiêu chí/xã trở lên.

– Huyện Tuy Đức: Bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 10,43 tiêu chí/xã trở lên.

– Thành phố Gia Nghĩa: Được xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã đưa ra các giải pháp và giao các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương để tiến hành tổ chức thực hiện nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Tin, bài: Văn Tuấn.

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn