GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hoàn thành nội dung phiên khai mạc

Thứ năm - 15/10/2020 16:09

Sau phần khai mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành các nội dung thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XI và phát biểu chỉ đạo của Trung ương, Thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; danh sách BCH nhiệm kỳ XII do BCH nhiệm kỳ XI giới thiệu.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân giai đoạn đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 52 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 11.531 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 72,3 ngàn tỉ đồng. Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện với tỉ lệ nhựa hóa đường tỉnh lên 65%, nhựa hóa đường huyện 76%. Từ ngày 1/1/2020, thị xã Gia Nghĩa đã được công nhận là thành phố, đáp ứng được niềm kỳ vọng của người dân, xứng tầm là đô thị trung tâm chính trị văn hóa xã hội của tỉnh. Về xây dựng nông thôn mới cuối nhiệm kỳ có 27 xã đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.757 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động lên gần 5.000; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 143 dự án với tổng số vốn đăng ký 29,4 ngàn tỷ đồng. Việc huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ vận động xã hội hóa và việc lồng ghép từ các chương trình, dự án khác cho công tác giảm nghèo bền vững đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn dưới 7%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh thông qua Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương được thực hiện với quyết tâm cao.  Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn, thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh nhanh hơn, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình. Tuy nhiên, đặt trong tương quan phát triển của cả đất nước, so với các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và yêu cầu của nhân dân, quá trình phát triển của Đắk Nông nhiệm kỳ qua vẫn còn nhiều hạn chế. Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XI

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đắk Nông đặt mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới cần tập trung 03 khâu đột phá gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cơ bản đồng ý với những nhận định, đánh giá đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù xuất phát điểm thấp, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt đượcc những kết quả quan trọng; đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong phát triển kinh tế – xã hội. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình hoàn toàn tán thành về mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội; điều đó thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, khát vọng vươn lên của Đảng bộ. Bên cạnh đó để Đắk Nông tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ Trung ương trong thời gian tới. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ và để Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nghiên cứu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trước hết phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện vào các nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng hạt nhân lãnh đạo và trụ cột vững chắc cho phát triển của tỉnh nhà. Thứ hai, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong cơ cấu nền kinh tế nội tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tối ưu hóa sử dụng hiệu quả tất cả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực làm nền tảng” và “ngoại lực để đột phá”; chủ động liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Thứ ba, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học. Thứ tư, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn