GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Đắk Nông: Phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở hội và thành viên Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 02/10/2018 08:31

Hội nông dân là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh.

Thành việc Hội nông dân tỉnh Đắk Nông tích cực tham gia phát triển sản xuất

Mục tiêu về xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Với mục tiêu đó sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình thì tỉnh Đắk Nông đã có 10/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Đạt được những kết quả trên thì Hội nông dân tỉnh có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp tiền bạc, ngày công lao động, hiến đất đai, hoa màu,…để thực hiện Chương trình. Với vai trò, vị trí như vậy, sau gần 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thì Hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân tham gia thực hiện Chương trình và đã đạt được những kết quả:

Về công tác tuyên truyền: Trong những năm qua các cấp Hội trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua các kênh, các hoạt động khác nhau; bằng những hình thức thích hợp, hiệu quả, trong thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức được 18.370 buổi tuyên truyền, cho 1.194.030 lượt hội viên tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới nói riêng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở được 3920 lớp tập huấn cho 213.280 lượt hội viên, nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật; tổ chức 744 cuộc hội thảo đầu bờ, đầu chuồng cho 40.920 lượt hội viên, nông dân về chuyển giao các loại cây, con giống mới, từ đó đã góp phần nâng cao kiến cho các hội viên, nông dân trong việc ấp dụng vào công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong năm 2011 Hội nông dân tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi “Nhà nông đua tài” với chủ đề “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và thành lập đội tuyển tham gia “Nhà nông đua tài” toàn quốc và đã thi đấu xuất sắc đạt được giải nhất khu vực các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

Về công tác vận động: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội (Kháo V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương chân ”Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong thời gian qua các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 56.023 tỷ đồng, trên 20.150 ngày công để sửa chữa 208 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa trên 81 km kênh mương nội đồng và tham gia thực hiện xây dựng các công trình cơ sở ở địa phương. Nhìn chung Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các hội viên, nông dân trong toàn tỉnh và đã trở thành phòng trào thi đua mạnh mẽ giữa các cơ sở hội và các thành viên trong Hội nông dân.

Người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để tiếp tục phát huy được vai trò của các tổ chức cơ sở hội và thành viên Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tại Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 thì Hội nông dân tỉnh đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ và hội viên nông dân nhận thức rõ về mục tiêu và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp hướng dẫn quy trình các bước triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai: Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học để hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức khoa học để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chương trình, nhất là các nội dung, vấn đề do người dân tự thực hiện như về công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, về công tác giữ gìn bảo vệ môi trường,….

Thứ ba: Vận động cán bộ, hội viên và nông dân hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình. Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ Hội cơ sở và chi tổ Hội sẵn sàng hiến đất đai, cây cối, tiền bạc và ngày công để thực hiện làm các công trình về cơ sở vật chất trên địa bàn như: đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa thôn, bon,…. và tự chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, vườn trại ngăn nắp, sạch đẹp.

Thứ tư: Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước đưa nông dân có trình độ sản xuất ngày càng cao. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống.

Thứ năm: Với trách nhiệm là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Phân tích: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn