GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Đắk Nông: Thành lập Ban chỉ đạo về nông thôn mới từ cấp tỉnh xuống thôn buôn

Thứ hai - 02/10/2017 14:04
Tại Đắk Nông hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, bon, buôn.
Nhờ thực hiện tốt các tiêu chí, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp đã được công nhận xã nông thôn mới.

Theo báo cáo số 102 về “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017” của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, tổng cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là 16 người, trong đó có 8 cán bộ chuyên trách và 8 cán bộ từ các Sở, ban ngành hoạt động theo chế độ kiệm nhiệm.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trụ sở đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có con dấu và tài khoản riêng.

Đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 61/61 xã đã được bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các xã thực hiện các chỉ tiêu về nông thôn mới đã đề ra.

Tại Đắk Nông hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo Chương trình đã được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, bon, buôn, và được kiện toàn theo Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 4/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2010, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm 24 cán bộ. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban, đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các Sở, Ban, ngành.

 

Đến năm 2011, thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, gồm 4 cán bộ chuyên trách và 8 cán bộ kiêm nhiệm.

Trung tâm chợ xã Nhân Cơ rất sạch sẽ, gọn gàng.

Từ năm 2014-2015, Văn phòng Điều phối đã kiện toàn bộ máy và tuyển mới thêm 3 cán bộ theo quy định của Chính phủ. Trong đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chánh Văn phòng (kiêm nhiệm), Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn làm Phó Chánh văn phòng (kiêm nhiệm), bổ nhiệm thêm 01 Phó Chánh văn phòng chuyên trách.

Tính đến năm 2017, có 8/8 huyện, thị xã tại Đắk Nông thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện. Đồng thời, có 61/61 xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Ở cấp thôn, bon, buôn có 679/679 thôn thành lập Ban phát triển nông thôn mới.

Hàng năm Ban Chỉ đạo luôn rà soát, kiện toàn lại bộ máy cũng như bộ phận giúp việc ở các cấp nhằm tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời điều chỉnh phù hợp với từng đơn vị trong từng giai đoạn khác nhau.

* Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng kinh phí được phân bổ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh Đắk Nông có 262 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực; 91 Hợp tác xã đang hoạt động; 918 trang trại, tăng 17 trang trại so với năm 2016

Nguồn: http://infonet.vn/dak-nong-thanh-lap-ban-chi-dao-ve-nong-thon-moi-tu-cap-tinh-xuong-thon-buon-post238268.info

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn