GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » ĐÁNH GIÁ


ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH THẨM ĐỊNH NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ  ĐĂK WIL

Thứ năm - 09/01/2020 09:01

 

Ngày 7/01/2020, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tại  xã Đăk Wil. Ông Phan Văn Sinh, Phó chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh làm trưởng đoàn.

Đăk Wil là xã biên giới của huyện Cư jút, với địa hình rộng, dân cư phân bố không tập trung, nên xã gặp không ít khó khăn trong xây dựng NTM, đặc biệt trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Chính vì vậy, khi bắt tay vào xây dựng NTM xã đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: tuyên truyền sâu rộng về nội dung, lợi ích xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ và nhân dân; tập trung phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời tranh thủ, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện để xây dựng NTM. Với quyết tâm cao, đảng bộ và nhân dân xã Đăk Wil  đã đồng thuận để hoàn thành các tiêu chí trong năm nay. Tính từ năm 2011 đến nay xã Đăk Wil đã huy động từ mọi nguồn lực được trên18 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa  đường GTNT, xây trường học và hội trường thôn,…Đến nay xã Đăk Wil đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đề nghị đoàn thẩm định NTM của tỉnh đánh giá đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Đoàn thẩm định đi kiểm tra đường GTNT tại xã Đăk Wil

Đoàn thẩm định của tỉnh khảo sát thực địa tình hình phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội của  xã Đăk Wil; công tác xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn, thăm mô hình trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGap ở thôn 8. Tại buổi thẩm định, thành viên đoàn thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong các tiêu chí có liên quan đến ngành, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Đoàn tham quan vườn cây ăn trái tại thôn 8, xã Đăk Wil

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn  phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đăk Wil trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, qua đây ông cũng yêu cầu yêu cầu  xã Đăk Wil tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khắc phục những hạn chế mà các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh chỉ ra; tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên thực hiện các giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội; đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,… 

Đoàn thẩm định làm việc với xã Đăk Wil

Sau khi kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các tiêu chí, đoàn thẩm định thống nhất xã Đăk Wil cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2019.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn cũng  đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tại  xã Tâm Thắng. Được biết, xã Tâm Thắng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Tuy nhiên, so với bộ tiêu chí quy định tại QĐ số 995 ngày 13/6/2017 của CT UBND tỉnh Đăk Nông  không sát với tình hình thực tế của địa phương. Vì vậy, Đoàn thẩm định đánh giá lại các tiêu chí đã đạt được của xã Tâm Thắng để đề nghị UBND tỉnh công nhận lại xã đạt NTM. Theo đó, xã Tâm Thắng đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Địa phương đã huy động sức dân để cùng với nguồn ngân sách Nhà nước nâng cấp 10 tuyến đường giao thông bê tông từ khổ đường 1,2m lên 3m vối tổng chiều dài gần 8km, đồng thời lắp đặt đường điện thắp sáng công cộng. Tiến hành xây dựng hoàn thiện chợ xã để đi vào hoạt động ổn định.

Đoàn thẩm định đi kiểm tra đường GTNT tại xã  Tâm Thắng

Xã Tâm Thắng đã huy động được gần 33 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp  trên 17 tỷ đồng. Xã đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và những mâu thuẫn phát sinh. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, hình thành được một số mô hình dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trên 90% tuyến đường giao thông trong xã được  cứng hóa.  Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 39 triệu đồng/người/năm; đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, số hộ có đời sống khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,73 %; 95,3% số hộ gia đình đạt gđ văn hóa;  100% thôn, buôn đạt thôn, buôn văn hóa,…

Đoàn thẩm định làm việc với xã Tâm Thắng

Đoàn Thẩm định đã thống nhất xã Tâm Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh Đăk Nông tại QĐ số 995 ngày 13/6/2017 của CT UBND tỉnh. Đoàn yêu cầu địa phương hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nông thôn mới tỉnh để đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM.

Tác giả: Hưu Phương

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn