GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Hội viên, nông dân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 08/05/2019 15:24

Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất, cùng với sự đầu tư của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Gia đình nông dân Nguyễn Văn Khánh ở thôn 6, xã Đắk Ha (Đắk Glong) trồng hoa lan hồ điệp trong nhà kính

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung, ý nghĩa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng gia đình, thôn, bon, buôn văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội. Năm 2018 đã có 78.131 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vượt 39% so với kế hoạch; 31.556 hội viên, nông dân đăng ký và có 15.308 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.  

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng được các cấp hội nông dân triển khai sâu rộng đến từng hội viên và gia đình. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các cấp hội xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống tội phạm mua bán người đến cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 140 cán bộ, hội viên, nông dân về việc tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) và xã Nam Bình (Đắk Song). Tại các địa phương, Hội Nông dân các xã đã thành lập các câu lạc bộ nông dân với an toàn giao thông, chú trọng tuyên truyền pháp luật  giúp nông dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn… khi có các vụ việc, sự cố xảy ra.

Nông dân thị xã Gia Nghĩa trồng hoa cúc trong nhà kính

Hội Nông dân các huyện, thị xã và cơ sở phối hợp với ban chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động con em hội viên, nông dân đến tuổi thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ. Tại các cấp hội ở cơ sở đều tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đóng góp tích cực của hội viên, nông dân đã góp phần giúp các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện nay của tỉnh lên 16 xã. Nông dân ở các phường, thị trấn cũng tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh.

 

Chỉ tính trong năm 2018, các cấp hội tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 13 tỷ đồng. Hội viên, nông dân cũng tham gia trên 25.280 ngày công để sửa chữa 149 km đường giao thông nông thôn và nạo vét, tu sửa trên 45 km kênh mương nội đồng, cải tạo, kiên cố hóa 38 cầu cống.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn