GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


HỌP HỘI ĐỒNG THẢM ĐỊNH ĐỂ XÉT, THẢO LUẬN VÀ BỎ PHIẾU CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI (Họp lần 2)

Thứ tư - 27/03/2019 08:37

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã tổ chức họp để thảo luận, xét và bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh và đồng chí Lê Trọng Yên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh.

Các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện tại 07 xã phấn đấu đạt chuẩn

Sau khi nghe đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông qua báo cáo kết quả thẩm định lần 2 về hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của 7 xã: Quảng Tín, Kiến Thành, Đắk Ru huyện Đắk R’lấp; Trúc Sơn huyện Cư Jút; Thuận An huyện Đắk Mil; Nâm N’Jang huyện Đắk Song và Đắk Nia thị xã Gia Nghĩa; các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện của các xã và có ý kiến như sau:

Thống nhất với Báo cáo thẩm định của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh cho các xã: Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa; Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Thuận An, huyện Đắk Mil; Nâm N’Jang, huyện Đắk Song và Quảng Tín, Kiến Thành, Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp.

Yêu cầu UBND các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk R’lấp chỉ đạo các xã tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mới được đánh giá là cơ bản đạt, nhất là đối với xã Quảng Tín và Kiến Thành huyện Đắk R’lấp.

Đề nghị UBND các huyện và UBND các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại cuộc họp cũng đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; Kết quả bỏ phiếu như sau:

          Xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song, xã Đắk Nia thị xã Gia Nghĩa và xã Đắk Ru huyện Đắk R’lấp có 22/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%;

          Xã Thuận An huyện Đắk Mil và xã Trúc Sơn huyện Cư Jút có 21/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 95,45%;

          Xã Quảng Tín huyện Đắk R’lấp có 20/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 90,09%;

          Xã Kiến Thành huyện ĐắkR’lấp có 17/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,27%.

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thì Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận 06 xã: xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa; Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Thuận An, huyện Đắk Mil; Nâm N’Jang, huyện Đắk Song và Quảng Tín, Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; riêng đối với xã Kiến Thành thì đề nghị tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện các tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019.

 Bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kết thúc cuộc họp đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương và đánh giá cao kết quả, nỗ lực phấn đấu của 7 xã trong việc thực xây dựng nông thôn mới và đề nghị các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt; tiếp tục nâng cao chất các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận 6 xã: xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa; Trúc Sơn, huyện Cư Jút; Thuận An, huyện Đắk Mil; Nâm N’Jang, huyện Đắk Song và Quảng Tín, Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

 

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn