GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Năm 2022, cả nước huy động 621.324 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Thứ sáu - 17/02/2023 14:13

 

 
Sáng nay (17/2), tại TP Hải Phòng, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2023.
Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 17/2 tại Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định thời gian qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển nông thôn trên cả nước, qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến tháng 2/2023, cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước).

Bên cạnh đó, có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến hết năm 2022, cả nước có 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,9% sản phẩm 3 sao, 33,2% sản phẩm 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Trong tổng số 4.586 chủ thể OCOP, có 38,1% là hợp tác xã, 25,6% là doanh nghiệp, 33,5% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Phòng bên lề Hội nghị.

Bên cạnh những con số ấn tượng, ông Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, điển hình như Đồng bằng sông Hồng: 100%, Đông Nam Bộ: 92,6% trong khi đó Miền núi phía Bắc mới đạt 47,5%, Tây Nguyên 57,8%. Đặc biệt, vẫn còn 4 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên) thuộc khu vực Miền núi phía Bắc có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%; 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã NTM”.

Mặt khác, chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự xã hội… Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

Về kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2022, đến tháng 12/2022, cả nước huy động được khoảng 621.324 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình (tăng 1,3 lần so với năm 2021), trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí trực tiếp cho Chương trình khoảng 77.397,8 tỷ đồng. Cụ thể:Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 11.000 tỷ đồng (chiếm 1,8%), trong đó: Vốn đầu tư: 9.000 tỷ đồng và vốn sự nghiệp: 2.000 tỷ đồng;

Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã bố trí thực hiện Chương trình khoảng 66.397,8 tỷ đồng (chiếm 10,7%); Lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: 49.967 tỷ đồng (chiếm 8%); Tín dụng: 436.738 tỷ đồng (chiếm 70,3%); Doanh nghiệp: 35.503 tỷ đồng (chiếm 5,7%); Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 21.848 tỷ đồng (chiếm 3,5%).

Tuy nhiên, theo ông Ngô Trường Sơn – Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, một số địa phương chưa chủ động thực hiện công tác rà soát, xây dựng nhu cầu vốn đầu tư và chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu tư ngay từ đầu năm nên mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư theo quy định. Do vậy, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao năm 2022. Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình đến hết tháng 12/2022 mới đạt 47,3%.

Năm 2023, cả nước phấn đấu có khoảng 78% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có ít nhất 270 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng ít nhất 15 đơn vị cấp huyện so với năm 2022), có 7 – 8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khoảng 9.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP (tăng khoảng 1.000 sản phẩm so với năm 2022).

Tính đến tháng 2/2023, cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn NTM.

Để thực hiện được mục tiêu phấn đấu năm 2023, theo kế hoạch của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo các cấp (trung ương, địa phương), Tổ công tác thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình năm 2023 được Chính phủ giao, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả Chương trình giai đoạn 2021 – 2025; tham mưu kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp thống nhất, đồng bộ.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đặc biệt là phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp.

Mô hình trồng dưa hấu tại tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, nhất là đưa phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa rộng lớn…

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả Chương trình.

Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương được giao; chủ động tham mưu cân đối, bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã); lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án khác để ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục khuyến khích cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường vận động các tổ chức kinh tế hỗ trợ địa phương (huyện, xã) thực hiện xây dựng NTM; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM…

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nam-2022-ca-nuoc-huy-dong-621324-ty-dong-thuc-hien-xay-dung-nong-thon-moi.ngn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn