UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị Đạo Nghĩa cần phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
 

Từ năm 2015, sau khi được công nhận xã nông thôn mới, với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân, các tiêu chí nông thôn mới của xã Đạo Nghĩa được duy trì và nâng cao. Đến nay, toàn xã chỉ còn 36 hộ nghèo, chiếm 2,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu/người/năm, tăng 6 triệu so với đầu kỳ. Không còn hộ đói, không còn nhà tạm, nhà dột nát. 6/6 thôn có nhà văn hóa cộng đồng. Toàn bộ đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa. Cơ sở hạ tầng về giáo dục được đầu tư, chất lượng hoạt động của trạm y tế được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên, so với tiêu chí nông thôn mới được ban hành năm 2017, hiện Đạo Nghĩa có một vài tiêu chí nhỏ chưa đạt liên quan đến y tế, văn hóa. Do đó, địa phương cần có giải pháp để nâng cao đời sống vật chất cho người dân, đặc biệt là các giải pháp xóa nghèo bền vững, nâng cao thu nhập. 

Bí thư Tỉnh ủy thăm trang trại Nguyên Thành Phát, xã Đắk Wer
 
Bí thư Tỉnh ủy thăm Nhà máy chế biến hạt điều Hồng Đức, xã Đắk Wer
 

Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm Dự án du lịch sinh thái Nguyên Thành Phát và Nhà máy chế biến hạt điều Hồng Đức tại xã Đắk Wer.

Nguồn: Đắk Nông Oline