Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các tờ trình, công văn do UBND tỉnh trình gồm: điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song; hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông; phân bổ biên chế trong các cơ sở giáo dục mần non công lập, điều chuyển biên chế sự nghiệp Ngành y tế và quỹ dự phòng biên chế tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.
 

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu, các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng tinh thần, tiến độ các nội dung đã thông qua. Về phân bổ biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, điều chuyển biên chế sự nghiệp của một số đơn vị ngành y tế và Quỹ dự phòng biên chế tỉnh, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, do đó UBND tỉnh xây dựng nghị quyết điều chỉnh tổng số người làm việc trong các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp vào đầu tháng 10 tới. Trên cơ sở đó UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đối với tờ trình xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng và cần thiết, do đó UBND tỉnh phải rà soát, kiểm tra lại các chính sách đã được ban hành để lựa chọn và thực hiện những chính sách có tính đặc thù địa phương, tạo động lực thúc đẩy ngành, lĩnh vực, cây con chủ lực và đặc trưng của tỉnh.

Nguồn: http://www.truyenhinhdaknong.vn