GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Tỉnh Đắk Nông ban hành 03 Bộ tiêu chí Nông thôn mới

Thứ năm - 20/09/2018 09:01

   UBND tỉnh Đắk Nông đã bành hành 03 Bộ tiêu chí trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gồm: Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí Vườn mẫu-rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Các xã đã được công nhận đạt chuẩn sẽ tiếp tục thực hiện, phấn đấuđể đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn; phát huy được sự năng động, sáng tạo của người dân, cũng như tiếp tục tạo ra được phong trào thi đua mạnh mẽ giữa các hộ gia đình, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời để có căn cứ cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới thì UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định ban hành 03 Bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; cụ thể:

Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ tiêu chí này gồm có 10 tiêu chí với 38 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho tất cả các Khu dân cư trên địa bàn của các xã trong toàn tỉnh; ngoài ra cũng khuyến khích áp dụng thực hiện cho các Khu dân dân cư trên địa bàn các phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí này gồm có 21 tiêu chí với 63 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới” theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông.

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu-rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí này gồm có 6 tiêu chí với 15 chỉ tiêu để áp dụng thực hiện cho tất cả các hộ gia đình có vườn, rẫy trên địa bàn các xã trong toàn tỉnh; ngoài ra còn khuyến khích áp dụng thực hiện thêm tại các hộ gia đình có vườn, rẫy trên địa bàn các phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Việc ban hành kịp các Bộ tiêu chí sát thực với thực tế sẽ có tác động rất lớn trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả cao hơn, có chiều sâu và ngày càng bền vững.

(03 Bộ tiêu chí mới đã được đăng lên website:http://nongthonmoi.daknong.gov.vn)

Ảnh, bài: Văn Tuấn

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn