GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

Thứ hai - 20/03/2017 14:28
Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 tỉnh Đắk Nông có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, căn cứ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao tại Công văn số 445/UBND-NN ngày 23/01/2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trước ngày 28/2/2017; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Văn phòng điều phối nông thôn mới.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí còn lại; đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng tiêu chí và có giải pháp thực hiện.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên của UBND các huyện, thị xã; Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/3/2017; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó các xã tập trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xử lý theo quy định.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/ubnd-tinh-yeu-cau-cac-dia-phuong-khan-truong-lap-ke-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2017-52055.html

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn