GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN NỔI BẬT


Xây dựng nông thôn mới ở Đắk Mil: Coi trọng thực chất, không chạy theo thành tích

Thứ tư - 13/02/2019 09:57

Năm 2011, cùng với toàn tỉnh, cán bộ, Nhân dân huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, không chỉ bộ mặt khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Khu dân cư NTM ở xã NTM Đức Minh (Đắk Mil)

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình NTM huyện Đắk Mil, đến nay, tổng tiêu chí đạt chuẩn NTM toàn huyện là 123/171 tiêu chí, đạt 71,9%, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã, tăng 3,3 tiêu chí/xã so với đầu năm 2016. Huyện đã có 2/9 xã (Đắk Sắk và Đức Minh) đạt xã NTM. 

Hiện huyện đang phấn đấu thêm xã Thuận An đạt chuẩn NTM vào quý 1 năm 2019. Tính đến tháng 12/2018, huyện có 4 xã thuộc nhóm đạt 14 đến 15 tiêu chí gồm: Thuận An, Đức Mạnh, Đắk Lao, Đắk R’la và 3 xã thuộc nhóm đạt 8 đến 10 tiêu chí gồm: Đắk N’Drót, Đắk Gằn, Long Sơn, không có xã ở nhóm dưới 5 tiêu chí.

Có được kết quả trên, bắt tay vào xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình NTM của huyện Đắk Mil xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, với khối lượng công việc nhiều, kinh phí đầu tư lớn, nếu không biết vận dụng sức mạnh trong dân thì khó có thể thành công. Vì vậy, mỗi tổ chức, đoàn thể từ huyện đến xã đã có cách làm, tiếp cận, khả năng tập hợp lực lượng linh hoạt, thiết thực để khơi dậy nguồn lực trong dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương trên địa bàn huyện đã lồng ghép các nguồn lực để xây dựng từng tiêu chí cụ thể. Tính từ năm 2011 đến nay, kết quả huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn huyện ước đạt 2.849 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển 16,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 4,3 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 255 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, HTX 5,2 tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư sản xuất, kinh doanh 2.540 tỷ đồng, vốn huy động dân cư bằng tiền, ngày công, hiến đất, tài sản khoảng 27,5 tỷ đồng.

Xây dựng NTM, các địa phương của Đắk Mil đã chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong những năm qua đã có nhiều giống cây, con mới được đưa vào khảo nghiệm, làm mô hình và được nhân rộng. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, việc đưa những giống mới vào sản xuất đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất.

Toàn huyện hiện có 17 HTX, 19 THT nông nghiệp, 181 trang trại, 129 trang trại trồng trọt, 52 trang trại chăn nuôi cũng đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học và giải quyết việc làm khu vực nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 45 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng lao động lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong tổng số lao động trên 15 tuổi đang làm việc trong nền kinh tế còn 66,2%. Có 7/9 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 9/9 xã đạt tiêu chí về lao động việc làm, 6/9 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Kết quả rà soát đánh giá năm 2018, số hộ nghèo toàn huyện là 1.119 hộ, chiếm 4,37% tổng dân số toàn huyện. Để từng bước thực hiện công tác giảm nghèo, huyện Đắk Mil đã tạo điều kiện cho trên 2.000 lượt hộ nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, 100% đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thể BHYT…

Cùng với đó công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị  đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng cao. Trong hoạt động chăm lo sức khỏe cho người dân, mạng lưới y tế nông thôn được xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia. Các hoạt động y tế dự phòng, chương trình tiêm chủng cho trẻ em, hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trẻ em dưới 5 tuổi… được thực hiện thường xuyên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường nông thôn từng bước được cải thiện. Mọi mặt đời sống khu vực nông thôn đang từng bước đổi thay.

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia NTM, trên cơ sở những những tồn tại và kết quả đạt được, huyện Đắk Mil đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, huyện xác định các tiêu chí trọng tâm để tập trung thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Đối với các xã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đầu xây dựng để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn phải bảo đảm chất lượng thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, huyện sẽ tập trung nguồn lực nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn, bon, bản. Phấn đấu 2 xã Thuận An, Đức Mạnh đạt chuẩn NTM năm 2019, 2 xã Đắk Lao, Đắk R’la đạt chuẩn NTM năm 2020.

Nguồn: Báo Đắk Nông

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn