GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện làm việc với xã Thuận An

Thứ tư - 11/07/2018 08:24
Sáng ngày 06/7/2018, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện do Đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, cùng Thủ trưởng các đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và Thông tin; Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Mil đã có buổi làm việc với xã Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên ban quản lýxây dựng nông thôn mới các xã Thuận An về kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối của xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, PCT UBND huyện, Phó trưởng ban quán triệt một số nội dung cần tập trung tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, Đồng chí Lê Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Thuận An, Trưởng ban quản lý nông thôn mới xã đã thông báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Theo đó, đến nay xã Thuận An đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 04 tiêu chí cần phấn đấu đạt vào cuối năm là: Tiêu chí số 02 Giao thông; tiêu chí số 05 Trường học; tiêu chí số 06 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 15 Y tế. Hiện nay, 02 tiêu chí về Giao thông và Cơ sở vật chất văn hóa đã cơ bản hoàn thành được 90 % so với yêu cầu của tiêu chí; đối với tiêu chí trường học việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và khởi công công trình xây dựng 02 nhà hiệu bộ trường TH Nguyễn Viết Xuân và THCS Nguyễn Huệ và 06 phòng học trường TH Nguyễn Văn Trỗi triển khai còn chậm; đối với tiêu chí Y tế thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp, chiếm  62,8%. Mặc dù, gặp phải một số khó khăn nhất định, nhưng tại buổi làm việc Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan đã thảo luận, hướng dẫn xã Thuận An hoàn thành các tiêu chí còn lại. Để thể hiện sự quyết tâm của địa phương, thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và dân dân xã Thuận An, Đồng chí Lê Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã hứa sẽ tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã nhà phấn đấu xây dựng xã Thuận An đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

          Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạoghi nhận Thuận An đã nỗ lực duy trì được các tiêu chí đã đạt, huy động nhân dân tích cực tham gia  hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động trong xây dựng giao thông nông thôn, hội trường thôn, trường học. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Thuận An một số nội dung cần tập trung triển khai như sau: Tập trung duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt, để đạt bền vững hơn, đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí còn lại kịp tiến độ. phối hợp với các đoàn thể, chỉ đạo ban tự quản thôn bon tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tham gia mua bảo hiểm y tế. Riêng tiêu chí trường học cần khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, thi công nhà hiệu bộ và các phòng học kịp thời để lập hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia. Qua đây, đồng chí Phó chủ tịch cũng yêu cầu các phòng ban liên quan thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo xã trên từng lĩnh vực phụ trách để xã Thuận An hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn vào cuối năm 2018.

Một số công trình cơ sở hạ tầng đã xây dựng trong 06 tháng đầu năm 2018

Đường Liên thôn Đức An – Đức Hòa

Hội trường thôn Thuận Thành

Nhà đa năng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ

Bài viết: Phương – Nông thôn mới Đắk Mil

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn