GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Ban hành Quy định công nhận đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn mẫu – Rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thứ tư - 18/12/2019 16:06

           Ngày 13 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; Vườn, rẫy đạt chuẩn “vườn mẫu – rẫy mẫu” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát Khu dân cư để xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu                             tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô

Để các đơn vị, địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện việc đánh giá, xét, công nhận, công bố Khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; vườn, rẫy đạt chuẩn “Vườn mẫu – rẫy mẫu” trong xây dựng nông thôn mới thì UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; Vườn, rẫy đạt chuẩn “Vườn mẫu – Rẫy mẫu” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu – rẫy mẫu khi đáp ứng điều kiện:

Đối với Khu dân cư phải đảm bảo điều kiện:

– Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn Khu dân cư đạt chuẩn theo quy định;

– Không có nợ đọng xây dựng cơ bản (kể cả phần đối ứng của người dân) trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với vườn, rẫy phải đảm bảo điều kiện: Có 100% tiêu chí thực hiện trên vườn, rẫy đạt chuẩn theo quy định.

Đồng thời, trong Quyết định này cũng giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện xét, công nhận và công bố Khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và Vườn, rẫy đạt chuẩn “Vườn mẫu – rẫy mẫu” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thị xã./.

(Quy trình công nhận đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn mẫu – Rẫy mẫu được đăng lên website:http://nongthonmoi.daknong.gov.vn)

   Tác giả: Văn Tuấn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn