GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » DU LỊCH NÔNG THÔN


Bon Pi Nao được chọn làm thí điểm mô hình du lịch nông thôn cả nước

Thứ tư - 31/05/2023 14:56
.

Bộ Nông nghiệp-PTNT vừa ban hành Quyết định 1386 phê duyệt danh mụ cá mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-202 

Theo đó, bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là 1 trong 12 mô hình trên cả nước được lựa chọn làm mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn của cả nước.

138-dan-ca-mnong-o-pi-nao-moc-mac-va-luu-luyen-2(1).jpg
Bon Pi Nao được chọn là 1 trong 12 mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn của cả nước. Ảnh minh họa

Để thực hiện mô hình “Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp” trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị – xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan tại mô hình thí điểm.

UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nhân Đạo xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện mô hình phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao theo quy định.

UBND huyện Đắk R’lấp tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án, kế hoạch thực hiện mô hình; lấy ý kiến các sở, ban, ngành có liên quan trước khi phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nhân Đạo bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng mô hình; thực hiện mô hình theo kế hoạch đã được duyệt đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

UBND huyện Đắk R’lấp bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng mô hình (ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phân bổ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện mô hình Phát triển du lịch cộng đồng bon Pi Nao theo phân cấp quản lý.

Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Đắk R’lấp triển khai, thực hiện các nội dung của mô hình thí điểm liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, sản phẩm OCOP, du lịch, quản lý lưu trú.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan môi trường nông thôn tại mô hình thí điểm theo đúng quy định.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổng kết đánh giá việc thực hiện mô hình thí điểm theo đúng quy định.

Nguồn: baodaknong.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn