Toàn cảnh cuộc họp
 

Đến nay xã Quảng Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hệ thống giao thông đường xã và đường từ trung tâm đến xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% trục đường thôn bon, buôn, bản, đường liên thôn, bon, buôn, bản được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm, sạch không lầy lội vào mùa mưa; Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98%; Toàn xã có 1 trường đạt chuẩn và  2 trường đang làm hồ sơ để công nhận trường đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu/người/năm. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện, từ 108 hộ nghèo năm 2011 đến nay xã đã không còn hộ nghèo…Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định NTM, xã Quảng Thành cơ bản đạt được các tiêu chí theo quy định. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí cao với kết quả thẩm đinh, đồng thời bỏ phiếu  công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn NTM với 100% số phiếu đồng ý.

100% số phiếu đồng ý công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn NTM
 

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Trương Thanh Tùng yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa và xã Quảng Thành tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, trong đó, đặc biệt quan tâm tiêu chí dễ biến động như môi trường, hộ nghèo, thu nhập, duy trì nâng cao các tiêu chí, có kế hoạch xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xây dựng NTM xã chủ động kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM của xã, cùng với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên tuyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM.

Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hôi động thẩm định xã đạt chuẩn NTM 
Trương Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp
Nguồn: http://truyenhinhdaknong.vn