GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương

Thứ năm - 19/12/2019 06:22
Chiều 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII phải thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải làm tốt công tác chính trị bằng cách thực hiện tốt các kế hoạch kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng của năm 2020 để kết thúc nhiệm kỳ các chỉ tiêu, mục tiêu đạt được kết quả cao nhất. Song song với việc tổ chức đại hội thì không được sao nhãng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cố gắng phấn đấu đạt và vượt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, kế hoạch 5 năm 2015-2020. Cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội để lựa chọn được những nhân tố cấp ủy viên xuất sắc đủ tiêu chuẩn. Các đại biểu cũng cần trao đổi những vấn đề vướng, khó khăn, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương để vận dụng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc  hội tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 132 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, Hội nghị đã phổ biến, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các nội dung cơ bản của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 132 ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Theo Kế hoạch 132 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội đảng bộ các cấp có 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa trao đổi, kiến nghị một số vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Kế hoạch cũng đã đặt ra yêu cầu các bước chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; tổ chức thực hiện…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Tỉnh thống nhất chọn Đảng bộ huyện Cư Jút tổ chức đại hội điểm, đồng thời thí điểm đại hội bầu cấp ủy, với thời gian tổ chức đại hội trước ngày 15/5/2020. Riêng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, về thời gian tổ chức đại hội trong tháng 10/2020.

Nguồn: http://www.baodaknong.org.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn