GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đắk Nông: Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao

Thứ ba - 18/09/2018 08:58

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững tại các xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời để giúp các xã đã được công nhận đạt chuẩn có căn cứ, cơ sở tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và phấn đấu; ngày 17 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành  Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Nâng cao côn tác phát triển sản xuất để tăng thu nhập, giảm hộ nghèo

          Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm có 21 tiêu chí với 63 chỉ tiêu; áp dụng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới” theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông.

Cũng theo Quyết định này thì UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng quản lý Nhà nước, ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh để các địa phương áp dụng triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã tham mưu hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời giao UBND các huyện, thị xã căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các xã trong việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả đạt được.

Ảnh, bài: Văn Tuấn

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn