Thông tin tại Hội nghị kết nối ngân hàng, chuyên gia nông nghiệp với thanh niên làm kinh tế giỏi và tổng kết hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn năm 2019, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, triển khai, thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho thanh niên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm kênh T.Ư Đoàn: Tổng số vốn là 1.074 triệu đồng (tăng 340 triệu đồng); đã giải ngân cho vay 1.014 triệu đồng; hỗ trợ cho 7 dự án cho vay giải quyết việc làm cho thanh niên.

 

Chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn được nâng cao. Tính đến cuối tháng 10/2019, Đoàn Thanh niên quản lý 350 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 314 Tổ xếp loại tốt, chiếm 89.7%; 30 Tổ chiếm loại Khá, chiếm 8.5%.

Đắk Nông giải ngân hơn 1 tỉ đồng từ Quỹ quốc gia việc làm T.Ư Đoàn - ảnh 1Các bạn trẻ được chuyên gia Nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng trao đổi, chia sẻ về lập nghiệp, khởi nghiệp bằng nông nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Đoàn Thanh niên quản lý vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Đến cuối năm 2019 vẫn còn 6 Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình (chiếm 1,7%);  số thanh niên được tiếp cận vay vốn còn ít so với nhu cầu vay vốn để tham gia phát triển kinh tế xã hội…

Tại Hội nghị, các đại biểu và đông đảo ĐVTN đã  thảo luận các nội dung về nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm để khắc phục những tồn tại và nâng cao hơn nữa chất lượng ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý.

Hội nghị cũng đã được chuyên gia Nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng trao đổi, chia sẻ về lập nghiệp, khởi nghiệp bằng nông nghiệp.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể thực hiện tốt công tác nhận ủy thác cho vay vốn năm 2019.

Nguồn: https://www.tienphong.vn