GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đắk Nông: Hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch nông thôn mới năm 2018

Thứ hai - 08/04/2019 10:34
Trong năm 2018 tỉnh Đắk Nông đã có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” và bình quân mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí/xã; kết quả này đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Nông về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Họp Hội đồng thẩm định tỉnh để thảo xuất, xét và bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông giao chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới là toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí/xã.

Để đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao thì ngày 11/01/2018 Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2018 trong đó đã đưa ra kế hoạch tập trung chỉ đạo, phấn đấu có thêm từ 6-7 xã đạt chuẩn và bình quân mỗi xã đạt 12,8 tiêu chí, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương để tập trung thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trong năm qua các cấp, các ngành, địa phương và nhất là người dân trên địa bàn các xã đã tích cực, chủ động, sáng tạo để chung tay, góp sức xây dựng đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại. Nhờ sự vào cuộc tích cực, theo đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh thì đến ngày 30/3/2019 bình quân toàn tỉnh mỗi xã đã đạt 13,21 tiêu chí/xã, đạt vượt 0,71 tiêu chí/xã so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và đã có thêm 06 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay là 16/61 xã, đạt 26,23%.

TT NĂM XÃ ĐẠT CHUẨN
1 Năm 2015 (Có 01 xã đạt chuẩn) Xã Đạo Nghĩa huyện ĐắkR’lấp
2 Năm 2016 (Có 04 xã đạt chuẩn) Xã Tâm Thắng huyện Cư Jút

Xã Đức Minh huyện Đắk Mil

Xã Nhân Cơ, Nhân Đạo huyện Đắk R’lấp

3 Năm 2017 (Có 05 xã đạt chuẩn) Xã Nam Dong huyện Cư Jút

Xã Đắk Sắk huyện Đắk Mil

Xã Nam Đà huyện KRông Nô

Xã Nghĩa Thắng, Đắk Wer huyện Đắk R’lấp

4 Năm 2018 (Có 06 xã đạt chuẩn) Xã Trúc Sơn huyện Cư Jút

Xã Thuận An huyện Đắk Mil

Xã Nâm N’Jang xã Đắk Song

Xã Đắk Nia thị xã Gia Nghĩa

Xã Quảng Tín, Đắk Ru huyện Đắk R’lấp

Danh sách các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới đến 30/3/2019

Với kết quả đạt được như hiện nay thì trong năm 2019, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông đã đưa ra kế hoạch sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2016-2020 mà Trung ương và Tỉnh ủy đã giao./.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn