GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đắk Nông tạo quyết tâm mới cho xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 03/07/2023 08:56
Tổ chức thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đắk Nông đang bước vào giai đoạn cao hơn, khó hơn, đòi hỏi sự quyết tâm mới để đạt những mục tiêu đề ra.

Đến nay, Đắk Nông đã có TP. Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh có 7 huyện, bình quân đạt 2,7 tiêu chí NTM, với 16,4 chỉ tiêu/huyện.

Trong đó, huyện Cư Jút đạt 6 tiêu chí; Đắk Mil đạt 4 tiêu chí; Đắk R’lấp đạt 6 tiêu chí; Tuy Đức đạt 2 tiêu chí; Krông Nô và Đắk Glong đạt 1 tiêu chí.

dsc_0650(1).jpg
Nhiều huyện ở Đắk Nông đã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Đắk Nông có 35/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 58,3%. Bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,58 tiêu chí NTM, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Kết quả trên là sự nỗ lực, chung sức của toàn thể Nhân dân. Trong thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp tiền bạc, ngày công, hiến đất đai, hoa màu… để xây dựng NTM.

Người dân tự bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế, góp phần giúp cho các địa phương thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí NTM.

Theo đánh giá, công tác triển khai, quán triệt về Chương trình xây dựng NTM ở một số nơi, một số địa phương đôi lúc thực hiện chưa kịp thời và mới chỉ dừng lại ở những vấn đề chung chung, thiếu chiều sâu. Chính vì thế, một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ mục tiêu, nội dung của NTM.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp đôi khi còn chồng chéo. Một số ngành chưa quan tâm đến việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình NTM cả nước và Đắk Nông đặt ra những yêu cầu cao hơn. Theo đó, xây dựng NTM tăng 23 nội dung so với giai đoạn 2016-2020. Các bộ tiêu chí NTM đều tăng số lượng chỉ tiêu và mức độ đạt chuẩn đòi hỏi cao hơn so với giai đoạn 2016-2020.

Đắk Nông đưa ra kế hoạch phấn đấu có ít nhất 43 xã (71,7%) đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 12 xã (27,9%) đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 03 xã (7%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM.

Theo ông Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, để đạt được các kế hoạch, Đắk Nông tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về NTM.

Cách thức tuyên truyền cần đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, gắn với từng địa phương, nhóm tiêu chí, nội dung cụ thể.

Công tác này chú ý nhấn mạnh vào các chuyên đề chuyên sâu của NTM. Cụ thể gồm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn…

Qua đó, hoạt động này sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tạo quyết tâm mới để đạt các mục tiêu cao hơn, khó hơn trong xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo, các cấp, ngành tổ chức thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ đó, Đắk Nông tạo được sự đồng thuận, khí thế mới để có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng NTM.

Nguồn: baodaknong.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn