GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Đắk Nông: Tập trung tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 02/02/2023 14:22

 

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Đắk Nông đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. So với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đắk Nông tăng gần 4 lần; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn hơn 11,19%, giảm hơn 60%.

Công tác giám sát, chỉ đạo là then chốt

Đắk Nông đã đạt kết quả đề ra trong xây dựng NTM. Hiện toàn tỉnh có 35/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 1 thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 2 huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2010 – 2020, căn cứ các quy định và hướng dẫn của Trung ương về xây dựng NTM, tỉnh Đắk Nông hình thành và kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của tất cả thành phần trong hệ thống chính trị; có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đơn vị, cá nhân liên quan. Để tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hệ thống cơ chế, chính sách với những quy định cụ thể, nhiều giải pháp sáng tạo; có kế hoạch cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình.

Cấp ủy Đảng các cấp và các chi bộ thôn, buôn đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và chính quyền các địa phương đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Hiện nay, để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã kịp thời ban hành cơ bản, đầy đủ các văn bản pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện như: Nghị quyết Tỉnh ủy, các Nghị quyết HĐND tỉnh, đề án xây dựng NTM, các Bộ tiêu chí trong NTM, các kế hoạch triển khai thực hiện 6 chương trình chuyên đề, các sổ tay và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền về NTM được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, tác động mạnh tới thay đổi tư duy, nhận thức của người dân.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tại Hội nghị triển khai các Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tại Hội nghị triển khai các Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tập huấn về các cơ chế chính sách khuyến nông, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn; các hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm góp phần xây dựng NTM, qua đó đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong xây dựng NTM

Bộ mặt nông thôn thay đổi

Đến nay, toàn tỉnh đã có 35/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,3%. TP. Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 18/4/2022; 2/7 huyện có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, nổi bật có 47/60 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 78,3%; 43/60 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 71,7%; 56/60 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, đạt 93,3%; 47/60 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, đạt 78,3%.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng được cải thiện. Sự nghiệp giáo dục của tỉnh tiếp tục phát triển về quy mô trường, lớp, học sinh. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, diện mạo các trường ngày càng khang trang, đảm bảo phòng học, trang thiết bị dạy và học… Tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp THCS tăng đều qua các năm; 60/60 xã đều có trung tâm học tập cộng đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân.

Tính đến hết năm 2022, 59/60 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, đạt 98,3%. Giai đoạn 2011 – 2020, Đắk Nông đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao ở giai đoạn 2021 – 2025 vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, cần sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh.

Nguồn: baodansinh.vn

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn