GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


ĐẮK R’LẤP QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Thứ sáu - 13/10/2023 08:16
Ngày 12/10/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh gía tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/10/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh gía tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy xác định: “Huyện Đăk R’Lấp: 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quyết tâm hưởng ứng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đăk R’Lấp luôn là huyện dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để phát triển kinh tế. Bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều thay đổi rõ nét. Đến nay, có 01 xã Đăk Wer là xã đầu tiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện đạt 161/190 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 10/10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

Qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện đạt 4/9 tiêu chí (Số 3 về Thủy lợi; Số 4 về Điện, số 6 về Kinh tế và số 8 Chất lượng môi trường sống) với 28/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Còn lại 5 tiêu chí với 8 chỉ tiêu chưa đạt.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí,chỉ tiêu do đơn vị phụ trách.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2022 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, huyện ĐăkR’Lấp quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí,chỉ tiêu chưa đạt.

Đồng chí Nguyễn Quang Tứ – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giao một số nhiệm vụ cụ trong thời gian tới: Đối với các tiêu chí đã đạt các phòng, ban đã được phân công phụ trách các tiêu chí,chỉ tiêu huyện nông thôn mới tổ chức rà soát đánh giá, lập hồ sơ minh chứng theo Quyết định số 351/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đối với các tiêu chí chưa đạt lập kế hoạch chi tiết thực hiện đảm bảo đến cuối năm 2024 phải đảm bảo đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và lập đầy đủ hồ sơ minh chứng theo Hướng dẫn. 

Các đơn vị chủ động phối hợp với các Sở, ngành trực tiếp hướng dẫn các tiêu chí/chỉ tiêu đã phân công trong Quyết định số 351/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, các đơn vị phối hợp, hướng dẫn cấp xã hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Đảm bảo đến năm 2024 có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Về huy đồng nguồn lực, UBND huyện giao phòng các phòng ban chức năng lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

                                                                        Tin, ảnh M.L

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn