GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Gia Nghĩa, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Thứ hai - 20/03/2017 08:49
Trong kỳ họp thứ 3 vừa qua, HĐND thị xã Gia Nghĩa đã thông qua Nghị quyết “Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), giai đoạn 2016-2020”. Đây là cơ sở để các xã trên địa bàn thị xã từng bước “cán đích” các tiêu ch
Đồng bào M’nông ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) giữ gìn văn hóa truyền thống song song với phát triển kinh tế. Ảnh: H’Mai

Trong những năm qua, thị xã Gia Nghĩa đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu về xây dựng NTM đối với 3 xã trên địa bàn. Nhưng bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù một số tiêu chí đã đạt nhưng độ bền vững chưa cao. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn các xã còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn tại các xã chuyển dịch chậm.

Việc sản xuất của người dân còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ và thiếu bền vững. Các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô còn nhỏ, thiếu sức cạnh tranh. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực hiện. Một số địa phương chỉ tập trung vào việc xây dựng hạ tầng, coi nhẹ các nội dung về giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, các xã chưa phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia. Vai trò của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa được phát huy. Vì vậy, mặc dù nằm ở vùng thuận lợi, nhưng đến nay, thị xã mới có xã Đắk Rmoan và Quảng Thành đạt được 11 tiêu chí,  còn xã Đắk Nia mới chỉ đạt 9 tiêu  chí.

Trước thực tế đó, Nghị quyết về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, giai đoạn 2016-2020 đã đặt ra những mục tiêu và lộ trình cụ thể. Cụ thể, thị xã phấn đấu đến năm 2020, các xã trên địa bàn sẽ đạt được 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu quan trọng được thị xã hướng tới là nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Từ đó, các xã phấn đấu tăng thu nhập ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Các xã cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế…

Đồng bào M’nông ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) tích cực phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ảnh: H’Mai

Theo ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, để thực hiện thành công nghị quyết, địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, việc tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM là hình thức quan trọng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cũng theo ông Ninh, để thực hiện các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đến năm 2020, thị xã dự kiến cần có nguồn vốn khoảng 460 tỷ đồng. Vì vậy, để tăng nguồn lực thực hiện, thị xã sẽ đa dạng hóa, kết hợp các nguồn vốn khác nhau như vốn trực tiếp thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM, vốn tín dụng, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp pháp khác và vốn lồng ghép…

Nguồn:http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/gia-nghia-cac-xa-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2020-52068.html202

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn