GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025

Thứ tư - 15/02/2023 15:46

 

 

Hoàng Hoài, Chi cục Phát triển nông thôn

Từ ngày 15-16 tháng 02 năm 2023, tại thành phố Hải Phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tiếp và trực tiếp. Tại điểm cầu  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Chủ trì: đồng chí Nguyễn Thị Tình – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phan Văn Sinh – Phó chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; tham dự có đại diện các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Phòng Kế hoạch và Tài chính sở; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế Gia Nghĩa.

 

Ảnh: Hình ảnh trực tiếp Hội nghị tại Thành phố Hải Phòng.

Trong 02 ngày, Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với một số chuyên đề như: Kiến thức phát triển sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Một số nội dung về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam; Định hướng và giải pháp trong tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế tập thể; Củng cố và kiện toàn lực lượng khuyến nông cơ sở; Yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và phát triển thị trường ở nông thôn; Định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Ảnh: Lãnh đạo Sở và các đơn vị tham gia tập huấn

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn