GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Thứ hai - 25/11/2019 15:26
Ngày 19/11/2019, UBDN huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giạn đoạn 2016-2020

 Ngày 19/11/2019, UBDN huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giạn đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình, đồng thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí K’Bốt – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện. Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh các phòng, ban của huyện; thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện; Bí thư, chỉ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới của các xã và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trao xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

đồng chí K’Bốt – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Phát biểu khai mạc Hội nghị

 Theo báo cáo của UBND huyện thì sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thì đời sống của người dân nông thôn đã được nâng lên, an ninh nông thôn được đảm bảo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc với các công trình cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư kiên cố hóa, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, trên địa địa bàn huyện bình quân mỗi xã đạt 9,3 tiêu chí/xã, có 01 xã đạt 12 tiêu chí (xã Quảng Trực), có 3 xã đạt 10 tiêu chí (xã Quảng Tân, Đắk Buk Sor, Đắk R’tih) và 2 xã đạt 7 tiêu chí (xã Đắk Ngo và Quảng Tâm); Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 46,45%; Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 98% và tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 77%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBND huyện thì trong quá trình thực hiện huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế như:

– Công tác triển khai thực hiện một số các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới ở các xã còn chậm. Chất lượng một số tiêu chí nông thôn mới đã đạt tại các xã còn hạn chế. Các tiêu chí còn lại của các xã hầu hết là các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn vốn và thời gian để thực hiện.

– Liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều.

– Việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà nước còn thấp so với yêu cầu, vốn huy động trong nhân dân rất hạn chế do thu nhập của người dân còn thấp; vốn huy động từ các doanh nghiệp không nhiều.

– Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp (tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm trên 40%). An ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm. Một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Tuy Đức đã đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 là bình quân mỗi xã đạt từ 12,6 tiêu chí/xã trở lên và có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5 – 6% (theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều), tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 90% và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và mục tiêu đến năm 2025 thì các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến thảo luận, góp ý để đánh giá đúng, thực chất kết quả đã đạt được cũng như định hướng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 về thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo và đề ra được mục tiêu cụ thể, sát đúng với tình hình tại địa phương và đúng theo kế hoạch chung của tỉnh.

Cũng tại Hội nghị này, UBND huyện Tuy Đức đã khen thưởng cho 11 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020.

Khen thưởng cho 11 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc

Một số sản phẩm của huyện trưng bày tại Hội nghị

  

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn