GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Hội thảo xây dựng đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 15/07/2021 10:35
Chiều 14/7, Bộ Nông nghiệp và PTTN tổ  chức hội thảo trực tuyến bàn về những giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì hội thảo cùng lãnh đạo các Cục/Vụ/viện có liên quan, Đại diện Bộ VHTTDL cùng các đầu cầu tại các tỉnh, các trường,các viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh việc phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới cần có đề án phù hợp, phát triển đồng bộ, không phân biệt vùng miền.  Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần làm rõ một số vấn đề sau: (i) Cơ chế chính sách cho việc phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn và xây dựng đề án phát triển dài kỳ;  (ii) Quy hoạch cho du lịch nông nghiệp nông thôn (iii) Quản lý du lịch nông nghiệp nông thôn, (iv) Phát triển thị trường khách du lịch gắn với các đơn vị lữ hành như thế nào (vi) Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn (vii) Huy động nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn
 

 Thứ trưởng Trần Thanh Nam,chủ trì hội thảo tại đầu cầu Bộ NN

Theo Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến: Thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn tới gắn với xây dựng NTM theo hướng bền vững, các định hướng giải pháp phát triển du lịch nông thôn phải đảm bảo các nguyên tắc về tôn trọng văn hóa địa phương, chia sẻ lợi ích, đảm bảo phát triền bền vững và có trách nhiệm. Các mô hình phát triển du lịch nông thôn phải phù hợp với thực tế của từng vùng, từng địa phương (mô hình hợp tác xã du lịch, mô hình công ty cổ phần hoạt động du lịch, loại hình doanh nghiệp du lịch liên kết với các hộ gia đình… Đây là loại hình du lịch bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tự nhiên và văn hoá bản địa..

 Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến báo cáo tại hội thảo

Du lịch trong nông thôn chứ không lấy nông thôn làm du lịch

Hiện nay, cả nước có trên 1.300 khu, điểm du lịch thuộc các địa phương quản lý, trong đó có khoảng 70% là các điểm du lịch thuộc khu vực nông thôn. Du lịch nông thôn nói chung khá đa dạng, tuy nhiên các loại hình du lịch nông thôn chủ đạo là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Nhận thức tầm quan trọng, những năm qua, nhiều địa phương đã đẩy mạnh khai thác hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn. Bước đầu đã hình thành các sản phẩm du lịch nông thôn khá phong phú, nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. 
Số lao động tham gia vào lĩnh vực du lịch và du lịch nông thôn chưa nhiều; ước tính mỗi tỉnh có khoảng 500-1.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, lao động du lịch nông thôn chỉ chiếm khoảng 5-15% tổng lực lượng lao động trong ngành du lịch (năm 2019, cả nước có khoảng 850.000 lao động trực tiếp và 2,5 triệu lao động gián tiếp). Việc phát triển mô hìnhfarmstay chuyên nghiệp còn rất hạn chế; chỉ mới có một số ít địa phương đã hình thành rõ ràng loại hình trang trại nông nghiệp có kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch; hầu hết các địa phương chưa có hoặc chỉ mới phát triển các loại hình tổ chức cho khách du lịch tham quan tại các trang trại sản xuất nông nghiệp. 

Phát biểu hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích cơ hội, khả năng phát triển của du lịch nông thôn cũng như kiến nghị những thay đổi về chính sách như: Đại diện UBND tỉnh Bến Tre – PCT Nguyễn Minh Cảnh  đề nghị cần có nguồn vốn riêng để phân bổ; việc quy hoạch du lịch quốc gia trong thời gian tới cần làm thế nào cho các tỉnh hạn chế trùng lặp, cạnh tranh nhau. 

Hay, cần xem xét phát triển du lịch trong nông thôn chứ không lấy nông thôn làm du lịch, nên đưa sản phẩm quốc gia làm nồng cốt, đưa chuyển đổi số vào trong du lịch nông thôn – ý kiến của dại diện tỉnh Quảng Nam.

Ông Đinh Công Sứ – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình: Đề nghị Bộ Nông nghiệp PTNT hỗ trợ chuyển hóa các sản phẩm OCOP; cần tuyên truyền hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm du lịch, nhân rộng các mô hình du lịch. Được biết tỉnh Hòa Bình từ lâu du lịch nông thôn gắn với văn hóa bản làng người Mông đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước…. 
 

 Đầu cầu Hội thảo tại Bộ NN&PTNT

Phát triển tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam lưu ý: Phát triển du lịch trong nông nghiệp nông thôn thì phát triển ở phạm vi nào? Quy hoạch cần thiết thay đổi, theo xã Nông thôn mới nâng cao,kiểu mẫu và như thế nào? Vấn đề chuỗi giá trị trong du lịch nông thôn cần phải được rõ ràng từng mắt xích? Theo thứ trưởng, để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gắn với xây dựng NTM bền vững, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, cùng với Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM phù hợp với định hướng xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án sẽ triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông thôn (bao gồm 03 loại hình: du lịch nông nghiệp; du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng), trong đó trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng. Đây là cơ sở để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển du lịch nông thôn trong thời gian tới./.

Bài, ảnh: Thanh Hậu

 

Du lịch nông thôn – Các định hướng dự kiến:

 – Về chính sách phát triển du lịch nông thôn: Cần có chủ trương, cơ chế và chính sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để phát triển du lịch nông thôn (đặc biệt là các chính sách về quản lý đất đai, hạ tầng, về quản lý du lịch nông thôn, hỗ trợ du lịch nông thôn, quản lý lưu trú, liên kết chuỗi giá trị du lịch nông thôn…). 

– Về tổ chức không gian du lịch nông thôn: xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các quy hoạch về không gian du lịch, trong đó chú trọng tới phát triển các điểm du lịch cộng đồng có tiềm năng. Xây dựng bản đồ du lịch nông thôn, trong đó chỉ ra các khu vực có khả năng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng miền, từng địa phương trên cơ sở liên kết hình thành tuyến. 

– Về quản lý du lịch nông thôn: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kỹ thuật về điểm du lịch cộng đồng, trang trại du lịch, du lịch nông nghiệp và tiêu chuẩn dịch vụ du lịch nông thôn, vận hành hệ thống công cụ đánh giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch nông thôn. Đồng thời, cần đánh giá và xác định rõ vai trò của các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn (nhà nước, cộng đồng, hộ có cung cấp dịch vụ du lịch và hộ không cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp,…). 

– Về huy động nguồn lực: Lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hạ tầng du lịch, khôi phục văn hóa từ nguồn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, và các tổ chức phi Chính phủ… Các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng gắn với Chương trình xây dựng NMT như: hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn, cấp thoát nước sinh hoạt và nước thải, bãi đỗ xe, trung tâm hướng dẫn và trưng bày cung cấp thông tin du lịch, điểm dừng chân. 

– Về phát triển sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch được xây dựng cần đảm bảo 03 yếu tố: đa dạng, đặc sắc và gia tăng giá trị; đẩy mạnh phát triển, hình thành các các sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương, luôn luôn đổi mới sáng tạo cho điểm đến và kết hợp nông nghiệp trong du lịch nhằm quảng bá, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống; thực hiện tốt công tác bảo vệ, tôn tạo phát huy các giá trị văn hóa. Phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP, quảng bá sản phẩm OCOP.

– Về phát triển thị trường khách du lịch: Tăng cường xúc tiến quảng bá, thu 15 hút sự quan tâm của khách du lịch và các doanh nghiệp du lịch đối với loại hình sản phẩm du lịch nông thôn. Xác định thị trường khách du lịch mục tiêu phù hợp với từng loại hình du lịch. – Về phát triển nhân lực du lịch nông thôn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch nông thôn để thành một nghề được đào tạo bài bản cho lao động nông thôn, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng, kiến thức, thái độ phục vụ du khách theo hướng chuyên nghiệp, lành nghề, thân thiện.

Nguôn: https://langngheviet.com.vn
Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn