GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


Họp bàn giải pháp hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018

Thứ ba - 17/04/2018 09:40
Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo báo và bàn giải pháp hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

                     Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì cuộc họp

            Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút, thị xã Gia Nghĩa; Bí thư, Chủ tịch UBND 06 xã: Đắk Nia, Trúc Sơn, Quảng Tín, Kiến Thành, Thuận An, Nâm N’Jang.

Theo báo cáo, đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đến nay kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 như sau: Xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí; còn lại 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí về y tế và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Xã Thuận An huyện Đắk Mil đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí; còn lại 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và y tế; Xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí; còn lại 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí; còn lại 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí quốc phòng và an ninh; Xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí; còn lại 7 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí; còn lại 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí: giao thông, về điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, về y tế, về môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng nhu cầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước để 06 xã đạt các tiêu chí còn lại khoảng 96,558 tỷ đồng; tuy nhiên hiện nay đã được bố trí, lồng ghép từ các nguồn vốn khác được 57,129 tỷ đồng.

Tại cuộc họp đại diện các Sở, ngành và UBND các huyện, các xã đã tập trung phân tích làm rõ thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, theo đánh giá thì khó khăn nhất hiện nay vấn là về nguồn vốn và các chỉ tiêu về :tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, về môi trường và về cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; tuy nhiên tại cuộc họp các địa phương cũng đã thể hiện quyết tâm cao nhằm đạt chuẩn nông thôn mới như kế hoạch đã đề ra.

Nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương một số nội dung:

– Tập trung quyết liệt xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới tại 06 xã trong năm 2018 theo Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh; đồng thời thống nhất bổ sung xã Đắk Ru huyện Đắk R’lấp vào kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018.

– Yêu cầu Huyện ủy, UBND các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa tập trung lồng ghép mọi nguồn lực và chỉ đạo các phòng, ban và UBND 07 xã thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại. UBND các huyện cần chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để cùng chung tay thực hiện các tiêu chí còn lại của 07 xã; cho phép tạo quỹ đất để bán đấu giá lấy kinh phí hỗ trợ cho các xã trong việc xây dựng nông thôn mới.

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lồng ghép, bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để hỗ trợ cho 7 xã trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại; ssớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 để các địa phương sớm triển khai thực hiện.

– Giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác để hỗ trợ, bố trí thêm cho các xã đang cần nhu cầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trương và các đơn vị liên quan hướng dẫn cho các địa phương trong việc thu hồi, đấu giá các tài sản, công trình gắn liền với đất trên địa bàn xã hiện nay không sử dụng nữa (trạm y tế, trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa,…) để các địa phương có thêm kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới.

– Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, rà soát và sắp xếp lại hệ thống các trường học các cấp để ngày càng tinh gọn, không cồng kềnh, lãng phí nhưng vẫn đảm báo chất lượng giáo dục và đạt chuẩn theo quy định.

– Giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm y tế; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh nâng mức giá một số dịch vụ y tế để từ đó làm thay đổi nhận thức của người dân và tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

– Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty điện lực Đắk Nông và UBND huyện Đắk R’lấp tiến hành đi rà soát, đánh giá lại hệ thống điện tại xã Kiến Thành, Quảng Tín và Đắk Ru để có phương án, kế hoạch đầu tư, nâng cấp các công trình điện nông thôn tại các xã này nhằm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo quy định.

– Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, hướng dẫn cho các địa phương trong việc đầu tư xây dựng và sử dụng các nhà văn hóa xã và thôn, bon, buôn có hiệu quả; tránh trường hợp các địa phương đua nhau xây dựng mỗi xã, mỗi thôn, bon, buôn một nhà văn hóa nhưng lại ít sử dụng, sinh hoạt không hiệu quả dẫn đến lãng phí và gây phản ánh trong nhân dân.

– Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã. Đôn đốc 07 xã đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; việc thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 phải hoàn thành xong trước ngày 01 tháng 1 năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Bộ tiêu chí nhằm nâng cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu như: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, Bộ tiêu chí vườn mẫu,…

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn