GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

TRANG CHỦ » TIN TỔNG HỢP NÔNG THÔN MỚI


HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH XÉT, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 (ĐỢT 2)

Thứ ba - 25/02/2020 16:44

Sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp để thảo luận, xét và bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019.

Toàn cảnh họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019

Đồng chí Phan Văn Sinh – Phó Chánh văn phòng chuyên trách VPĐP NTM tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định thông qua báo cáo thẩm định

 Sau khi nghe đồng chí Phan Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh – Trưởng Đoàn thẩm định xã nông thôn mới tỉnh thông qua báo cáo kết quả thẩm định về hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của 5 xã: Tâm Thắng, Đắk Wil huyện Cư Jút; Đắk R’Moan, TP.Gia Nghĩa; Kiến Thành huyện Đắk R’lấp và Đức Mạnh huyện Đắk Mil (trong đó xã Tâm Thắng đã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí cũ năm 2016, hiện nay xét, công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh); các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và có ý kiến như sau:

– Thống nhất với Báo cáo thẩm định của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh cho 5 xã: Tâm Thắng, Đắk Wil huyện Cư Jút; Đắk R’moan thành phố Gia Nghĩa; Kiến Thành huyện Đắk R’lấp và Đức Mạnh huyện Đắk Mil.

– Đối với xã Đức Mạnh mới đánh giá đạt 15/19 tiêu chí (tương đương 7 chỉ tiêu chưa đạt: chỉ tiêu 2.1, 2.2; 6.1, 6.3; 17.2, 17.8 và 18.1); xã Đắk R’Moan còn lại tiêu chí số 18 (chỉ tiêu 18.1); Do đó Hội đồng thẩm định chưa thống nhất bỏ phiêu xét công nhận đợt này. Hội đồng yêu cầu UBND các huyện Đắk Mil và TP.Gia Nghĩa chỉ đạo xã Đức Mạnh và xã Đắk R’moan tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đánh giá chưa đạt, cơ bản đạt để được xem xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất của năm 2020.

– Đối với xã Tâm Thắng, Đắk Wil và Kiến Thành được đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí thì trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại cuộc họp cũng đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019 đối với 03 xã Tâm Thắng, Đắk Wil và Kiến Thành; Kết quả bỏ phiếu cả 03 xã đều có 22/22 phiếu đồng ý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đạt 100%.

         

Bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thì Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Kết thúc cuộc họp đồng chí Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương và đánh giá cao kết quả, nỗ lực phấn đấu của các xã trong việc thực xây dựng nông thôn mới và đề nghị các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư để giữ vững các kết quả đã đạt; tiếp tục nâng cao chất các tiêu chí nông thôn mới để hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận 03 xã: xã Tâm Thắng, xã Đắk Wil huyện Cư Jút và xã Kiến Thành huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đợt 2.

Ảnh, bài: Văn Tuấn.

 

 

 

 

 

 

Click để đánh giá bài viết:
Từ khóa:

Phản hồi đã đóng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn